• „Hallgatni arany?”

  Napjaink személyes kommunikációjának értékszerkezete

  2017.06.01 — Szerző: Kortárs Online

  A Kortárs folyóirat pályázatot hirdet tudományos értékezés készítésére.

 • „Hallgatni arany?”

  A 21. század egyik legmeghatározóbb megatrendje eddig minden bizonnyal az a kommunikációs paradigmaváltás, amelyet a legújabb infokommunikációs eszközök nyújtanak nekünk, kényszerítenek ránk. Ma már teljesen természetes látvány, hogy egy villamoson vagy metrószerelvényen mindenki az okostelefonját, táblagépét használja, és a legkülönfélébb csatornákon keresztül kommunikál. Másrészt számos tudományos kutatás azt is bizonyította, hogy a hagyományok, illetve a hagyomány hordozta értékszerkezetek az egyes generációk között leginkább a kommunikáció különböző formáiban élnek tovább.

  A Kortárs folyóirat pályázatára olyan munkákat várunk, amelyek arra próbálnak választ találni, hogy a legújabb kommunikációs eszközök, formák, csatornák mit és milyen formában őriztek meg a hagyományos, múlt századi értékekből. Mennyiben építik vagy rombolják, sematizálják a személyes kapcsolatokat, az egyének gondolkodásmódját? Újjáalakuló kommunikációs szokásaink mennyit fognak megőrizni abból a kulturális hagyományból, amelyet generációk óta hordozunk magunkkal?

  A pályázatok terjedelme: 35 000–50 000 leütés (azaz karakter szóközzel)

  A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 25.

  A pályamunkákat magyar nyelven várjuk. Pályázhat minden 35. évét még be nem töltött fiatal szerző.

  Díjazás:

  1. díj: 200.000 Ft

  2. díj: 150.000 Ft

  3. díj: 100.000 Ft

  A pályázatokat a kortars.kommunikacio@gmail.com címre várjuk. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkeznek be megfelelő minőségű pályaművek, a pályázati díjakat vagy azok egy részét nem ítéli oda.

  A pályázatot kiíró szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett pályaművek közül az arra érdemesítetteket a Kortárs folyóiratban, illetve a Kortárs Online-on közzétegye.

  A pályázat eredményéről a pályázókat 2017. október 20-ig értesítjük, a pályázat hivatalos eredményhirdetésére a Kortárs-díj 2017. évi átadóján kerül sor.

  Nem pályázhatnak a Kortárs folyóirat, illetve a Kortárs Online szerkesztői és közeli hozzátartozóik.


 • További cikkek