• Szemben

  A hét verse Pataky Adrienn ajánlásával

  2014.08.29 — Szerző: Ashi Ogawa

  A japán legendák szerint a köveknek lelkük van, a zen kertek­ben kövek­ből rak­ják ki mind a hegye­ket, mind a vize­ket (az apró kavi­csokba víz­hullá­mokat jel­képe­ző vona­lakat húzva). Ashi Ogawa „hullám­zás” mot­tónkra bekül­dött versé­nek han­gulata, meg­fon­tolt lassú­sága a keleti vilá­got idézi meg, miköz­ben egy illú­zió felbom­lását, a szív meg­kemé­nyedé­sét, egy kap­cso­lat végét írja le.

 • Szemben


  a hegyek hallgatása. Ködbe rejtező formák
  nehézkedése. Egyszer elmeséltem neked
  milyen a kövek magánya.

  Szavak – felelted − lakatlan szavak. Szemed
  szorosra zártad. Akárcsak az öklödet. Akkor
  először.

  Minden hízelgés újabb kavics a szájban. A szívbe
  már nem fér több.

  Kifejezéstelen tekintettel bámulod a foltozott
  édent. Kimondva-kimondatlanul folyékonyan
  beszélsz. Melyik irányból közelítesz?

  Árnyéksirályok egyensúlyoznak a parton.
  Már tudom: a csönd, valójában sós. Hullám-
  verést követő ernyedés.

  Szememben hegyek, köd
  fehér hallgatás − −


  Ajánlás


  Ashi Ogawa versét a hallgatás keretezi. Címe kétértelmű, hiszen a sorokat tovább olvasva egyrészt egy hegy elhelyezkedésére, másrészt az emberi szemre utal – a szöveg végig is vezeti a látás és a kő motívumát.

  A japán legendák szerint a köveknek lelkük van, a zen kertekben kövekből rakják ki mind a hegyeket, mind a vizeket (az apró kavicsokba vízhullámokat jelképező vonalakat húzva). A vers hangulata, megfontolt lassúsága a keleti világot idézi meg, miközben egy illúzió felbomlását, a szív megkeményedését, egy kapcsolat végét írja le. A (tenger)vízre csak utalások történnek, a vízre, amely képes kivájni és elporlasztani a köveket. De ahogyan a tengervíz és a hullám hozadékaként mindig marad só a parton, úgy lesz a hallgatás, a csönd a versben egyaránt sós. Minden hullámzás és ernyedés után ugyanígy történik: a víz úgy formázza medrét, akár egy-egy ember a másikat.

  Pataky Adrienn


 • További cikkek