• Aranyhalas

  A hét verse Nagypál István ajánlásával

  2014.09.19 — Szerző: Kelebi Kiss István

  Kelebi Kiss István a Grimm testvérek egyik leg­ismer­tebb meséjét, az Arany­halat foly­tatta versben. Míg azon­ban az Északi-ten­gerből kifo­gott arany­hal törté­nete leg­inkább a nagyra­vágyás­ról és a követ­kezmé­nyeiről szólt, Kelebi a hiszé­keny­ség témá­jára fóku­szál csí­pős hu­morú ver­sében.

 • Kelebi Kiss István a Grimm testvérek egyik legismertebb meséjét, az Aranyhalat folytatta versben. Míg azonban az Északi-tengerből kifogott aranyhal története leginkább a nagyravágyásról és a következményeiről szólt, Kelebi a hiszékenység témájára fókuszál csípős humorú versében.

  Kelebi Kiss István


  Aranyhalas


  Enyészve bár, de gézen-gúzosan
  egy agg madár a tó fölé suhan,

  csőrében gyűrű, (Mátyásé vala),
  elejté s nyelé a tó aranyhala,

  melyet Pitykó – flúgos henteslegény –
  kifog, s szóla a hal: „Öcsém, legyél

  gazdag, zseni akár, mert tehetem,
  ha visszadobsz s így jót teszel velem”.

  Pitykó meg dünnyög, arcán bő mosoly:
  csak nem dumál e pikkelyes fogoly,

  dobja a franc a vízbe vissza őt,
  éppen ilyenkor, délebéd előtt,

  s viszi az egyre lanyhuló halat,
  mely próbálkozik: „Öcsém, hülye vagy,

  hiszen eztán lehetnél akármi,
  többé nem kéne parizert vágni,

  és mélán könyökölni a pulton,
  merengni, mit elcsesztél, a múlton,

  hát nem érted? Te bágyadt ostoba:
  én hal képében vagyok a CSODA”.

  Csoda? hazudik e girnyó keszeg,
  a kántor szerint, csodák nincsenek.

  Megyen hát haza a nyűvött hallal,
  fütyöl, mert boldog (cikáz a dallam),

  korog is hozzá, hisz megéhezett,
  és föl-fölröhög: MA CSODÁT ESZEK!'

  Ajánlás


  Kelebi Kiss István verse az egyik legtöbbet feldolgozott mesét folytatja. A halász és az aranyhal története számos feldolgozást megért már. A Grimm testvérek ismert meséjét Benedek Elek ültette át magyarra, s maga Alekszandr Szergejevics Puskin is megírta versformában Mese a halászról meg a kis halról címmel. Míg a Puskin és a Grimm feldolgozás nyelvezete kevésbé csípős és parasztias, addig ezek a jegyek Kelebinél erősen hangsúlyossá válnak, s végigfutnak az egész versen. Ráadásul a kétsoros versszakokba tördelt, páros rímes forma a lírai pamfletekhez hasonlít. Az Északi-tengerből kifogott aranyhal története leginkább a nagyravágyásról és a következményeiről szólt, Kelebi viszont nem erre fókuszál, hanem a hiszékenységre. Illetve arra, hogy a városi emberek nem hisznek a természetfeletti erőkben, a csodákban. A szerző könnyet csal a szemünkbe, főhőse pedig ironikussá és mindenekelőtt nevetségessé válik előttünk.

  Nagypál István


 • További cikkek