• A fotográfia előtt, a fényképezésen túl – David Claerbout és Ősz Gábor kiállítása a Capa Központban

  2022.03.13 — Szerző: Dobri Imre

  A Capa Központ egy klasszikus értelemben vett fényképeket nélkülöző fotográfiai kiállítás keretében invitál annak továbbgondolására, hogy mi a kép, mi a fotográfia, és hogyan változik valóságtapasztalatunk a jelen digitális képözönében.

 • A fotográfiát valaha a valóság megörökítésének közvetlen képessége miatt tekintették csodálatos médiumnak. Az idő egy szeletének kimetszése, egy kép lezárt rögzítettsége egyfajta tanúbizonyságot jelentett a megragadható valóról. A fénykép eredendően rögzít, dokumentál, de voltaképpen mégis reprezentál, és átlényegíti az immár fénnyel íródó valóságot. Új realitásába vonva tekintetünk átalakít bennünket. Ahogy Roland Barthes írja Világoskamra címmel kiadott, a fotográfiáról írt jegyzeteiben: „[A] fotó a szó szoros értelmében az ábrázolt kisugárzása. Egy valóságos test, amely ott volt, fénysugarakat bocsát ki, ezek megérintenek, megfognak engem, aki itt vagyok, mindegy, hogy az áttétel mennyi ideig tart; az elhunyt lény fotója úgy érint, mint egy más csillagról érkező sugárnyaláb. Mintha köldökzsinórszerű kapcsolat volna a lefényképezett dolog és az én tekintetem között; a fény itt testi közeg, noha tapinthatatlan, bőrfelület, amelyen osztozom azzal, akit lefényképeztek.”

  A fotó tehát az ábrázolt örök kisugárzása, valamint tekintetünk múló jelenvalósága közt közvetít, azaz eredendően valami személyes.

  A digitális képek áradása, a kommercializált vizualizáció észrevétlen manipulációja azonban nemcsak hitelteleníti, hanem teljességgel kiüresíti és elszemélyteleníti ezt a találkozást. Új képkorszakunkban a jelen képözöne, mondhatnánk, elmosni látszik partjainkat. Vagyis a virtualitás és a technikai átalakíthatóság végtelen lehetőségei alapvetően ássák alá eleve illékony valóságtapasztalatunkat. Ebből fakadóan a képekről való gondolkodás már több mint művészetelméleti probléma. Ahogy Petrányi Zsolt és Mucsi Emese, az Anticamera című kiállítás kurátorai fogalmaznak, „a 21. századi kép-túltelítettség időszakában a legfontosabb kérdéseink közé tartozik, hogy miben áll pontosan a képözön tudatra gyakorolt hatása, hogyan befolyásolnak minket érzelmileg és szellemileg a ránk zúduló képek, illetve miképpen alakítja a valóságról alkotott elképzeléseinket az a tény, hogy szinte egyfolytában kézközelben van valamelyik digitális kameránk.” Ezekkel a kérdésekkel David Claerbout és Ősz Gábor alkotásai úgy szembesítenek, hogy a képek és nézők egymáshoz viszonyított helyzetét, de a valóság érzékelésének, rögzíthetőségének és alakíthatóságának problémáit is felvetik.

  David Claerbout: Futótűz (merengés a tűzön) 2.
  David Claerbout: Futótűz (merengés a tűzön) 2.

  Kiállításuk meditatív tereket teremt. Félre kell tennünk megszokott és természetesnek gondolt látástapasztalatainkat. Az installációk mozgásba hozása, a vetítések folyamatossága az álló- és mozgókép elhatároltságát is megkérdőjelezi.

  David Claerbout: Csendes part 2.
  David Claerbout: Csendes part 2.

  David Claerbout a percepció paradoxonjaival és az időbeliség megfoghatatlanságával szembesít. Futótűz című műve filmszerű mozdulatlanság: egy végtelen térszerű panoráma kimerevített eseménye. Elvben film, háromdimenziós digitális technikával megalkotott mozgókép, de mégsem narrativikus, hanem egy kimerevített valóság illúziója. A láthatatlant látjuk a maga folyamatszerűségében kibontakozni. Másik alkotása, a Csendes part egyetlen pillanat képekre tagolt tükörcserepeiben megsokszorozódott és végtelen nézőpontból rögzített folyamatos vetítése. A vízfelület mozdulatlan ezüstjével szemben a képek folyamatossága tekintetünket nemcsak a térben, hanem az időben is kiteríti.

  David Claerbout: Csendes part 1.
  David Claerbout: Csendes part 1.

  Ősz Gábor alkotásaiban a kép és a felület, a fal és a bemutató egész teréhez fűződő viszonya egyaránt szerepet kap. A Passzív mozgások kinetikus multimédia-installációjában elbizonytalanodunk, hogy mit is látunk. A mozgásban lévő projektorok nem létező tükrökként önmagukat vetítik: örökmozgó öntükrözés, ahol a mozgás és mozdulatlanság együttes illúziójára csak a néző vet árnyékot a fény elé sétálva. A Fény képe című installáció egy másfajta paradoxon: megfordított camera obscurákból egy-egy villanykörte fénye vetül ki, a fényforrások pedig önmaguk képét alkotják újra saját fényük révén a dobozok előtti áttetsző lapokon – így a fény forrása és képe is ugyanaz, azaz a kamera által egyek.

  Ősz Gábor: A Fény képe
  Ősz Gábor: A Fény képe

  A kiállítást inspiráló és címét adó anticamera kifejezést Birkás Ákos használta először 1981-ben. Szó szerinti jelentése „kamera előtti”, azaz a festőművész gondolatmenete alapján egy olyan realitás, ami fényképezőgéppel nem rögzíthető, de a tudatunkban, érzeteinkben, hangulatainkban elsődlegesen létezik. Mindaz, ami nem látható és nem láttatható, csak a művészet által. David Claerbout és Ősz Gábor ebbe a valóságba kalauzolnak műveikkel.

  David Claerbout: 1969-ben született Belgiumban. Festészetet tanult Antwerpenben, majd érdeklődése fokozatosan a film- és a fotóművészet irányába fordult. Munkássága leginkább az idő természetével foglalkozó pillanatfelvételekről és mozgóképekről ismert.

  Ősz Gábor: 1962-ben született Dunaújvárosban. A Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakára járt, majd az amszterdami Rijksacademie posztgraduális képzésén folytatott tanulmányokat. Konceptuális fotó- és videomunkái a médium alapvető sajátosságait kutatják.

  Plusz egy kiállítás

  Ha már a Capa Központban járunk, ne hagyjuk ki a tavalyi Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjasok kiállítását sem a Projekt Roomban, amely a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködésben jött létre. Az összesen tíz alkotó egy-egy évnyi munkájából válogatott képanyag ugyan csak egy szűk metszet, mégis megmutat valamit abból a sokszínűségből és változatosságból, ami a kortárs fotográfiát jellemzi. A kiállítók stílusa és alkotói gyakorlata között alig van hasonlóság, de együtt éppen különbözőségükben érdekesek.

  bb

  Tematikus megközelítésből néhány közös vonást felfedezhetünk az egyes projektek között – ilyen például a reflektálás a jelenkor technicizáltságára Biró Dávid, Bognár Benedek és Rédling Hanna munkáiban, a helyhez kötöttség, ember és környezetének viszonya Balogh Viktória, Fromm Balázs, Piti Marcell és Zoltai András műveiben, de a művészeti önreflexió is összekötő kapocs Zagyvai Sári, Bartha Máté és Darab Zsuzsa képeiben.

  Zagyvai Sári „Egy kirándulás vázlatai” című sorozatának egyik darabja
  Zagyvai Sári „Egy kirándulás vázlatai” című sorozatának egyik darabja

  Hogy egy alkotást kiemeljünk e gazdag kínálatból, Zagyvai Sári Egy kirándulás vázlatai című sorozata előtt érdemes kicsit elidőzni az Anticamera kiállítás után. Képei egyfajta újrafelhasználó gesztussal a világhálóról esetlegesen lementett, személytelen és kiüresedett, sztenderd digitális fotók átalakításával születtek fekete-fehér analóg laborálás során. A végeredmény az analóg átdolgozás munkafolyamata után egy személyes, ezért meghatározhatatlan látomás valósága, azaz a fotográfia a maga teljességében.

  Anticamera / Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 2021

  Anticamera – David Claerbout és Ősz Gábor kiállítása

  Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ

  2022. február 16. – 2022. március 27.

   

  Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 2021

  Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ

  2022. február 18. – 2022. március 27.


 • További cikkek