• Rendszersértő szerelem

  Makk Károly: Egymásra nézve

  2017.03.24 — Szerző: Benke Attila

  A MaNDA DVD-kiadása jóvoltából végre kitűnő minőségben hozzáférhető Makk Károly Egymásra nézve című társadalmi melodrámája. Ez az egyetlen rendszerváltás előtti magyar film, amely nyíltan leszbikus párkapcsolatot mutat be.

 • Rendszersértő szerelem

  Habár a szexuális másság manapság már széles körben elfogadott, Magyarország e téren meglehetős lemaradásban van. Ez már csak filmtörténetünkből is kitűnik, hiszen itthon jobbára a 2000-es években kezdtek el szállingózni az eltérő szexuális irányultsággal foglalkozó filmek (Nincsen nekem vágyam semmi, Coming Out, Viharsarok), azelőtt a nyilvánosságban és a művészetekben csak elvétve lehetett a témával találkozni. A rendszerváltás előtt zárványszerű jelenség volt Makk Károly filmje, az 1982-es Egymásra nézve, mely egy leszbikus kapcsolatot helyez a történet centrumába, és ezen keresztül beszél a korszak puha diktatúrájáról.

  Makk Károly művét – mely Gargóczi Erzsébet Törvényen kívül és belül című kisregénye alapján készült – egyfelől társadalmi melodrámának, másfelől ötvenesévek-filmnek is tekinthetjük, mivel 1958-ban, a Kádár-rendszer második évében játszódik. A történet főszereplője két újságírónő, Éva és Lívia. Éva újonnan érkezik a szerkesztőségbe, szertelensége és lázadó attitűdje megtetszik az idős főszerkesztőnek, Erdős elvtársnak. Igen ám, de az idealista fiatal nő cikket ír az erőszakos téeszesítésről, megemlíti az 1956-os forradalmat is, ezért hamarosan kegyvesztetté válik. Ráadásul az újságírónő és munkatársa, Lívia egymásba szeretnek. A kapcsolatot bonyolítja, hogy Lívia macsó és agresszív katonatiszt férje nem fél visszaélni hatalmával, ha feleségéről van szó.

  Rendszersértő szerelem

  Az Egymásra nézve ma egyszerű melodrámának tűnhet, mely a hasonló témájú amerikai Carolra emlékeztet, ám kultúrtörténeti jelentősége túlmutat ezen. Az államszocializmus idején az önmagát felvilágosultnak beállító hatalom a gyakorlatban mélyen hallgatott a szexuális másságról, mely tabunak vagy legfeljebb megtűrt jelenségnek számított. Makk Károly műve ezért többszörösen is tabusértő: elsőként mutat be nyíltan homoszexuális női párt a magyar filmtörténetben, ráadásul a viszonynak politikai vetületet ad, és kora előtt járva leplezi le direkten Éva szakmai ellehetetlenítésén keresztül a Kádár-rendszer működésmódját. Ez utóbbira nem nagyon volt példa a nyolcvanas évek végéig, az ötvenesévek-filmek második hullámáig: a rendszerkritikus alkotók inkább indirekt módon beszéltek a puha diktatúráról (A ménesgazda , A mérkőzés).

  Makk néhány kisebb-nagyobb botlástól eltekintve mesterien elegyíti a tragikus szerelmi történetet a rendszerkritikával. A szexualitás és a szexuális másság politikai dimenziót kap: a leszbikus szerelem Éva harcos értelmiségi szerepvállalása miatt érik igazi bűnné a rendszer szemében. A leszbikus kapcsolat ürügy arra, hogy elbánjanak a kényes témákat feszegető Évával. Jellegzetes, ahogyan a Bács Ferenc által megformált lapigazgató kikel a nő cikke ellen Erdős elvtárs előtt, és egyszerűen „buzeráns kurvának” nevezi az újságírónőt. Másfelől a leszbikus szerelem lakmuszpapír, mely kiprovokálja a korrupt hatalom önleleplezését. Lívia férje például mézesmázos figura, míg felesége be nem jelenti, hogy Évát szereti. Ezután azonban kibújik a szög a zsákból: a katonatiszt szolgálati fegyverét és politikai hatalmát személyes bosszúra használja. E motívum majd csak a rendszerváltás környéki ötvenesévek-filmekben (Kézdi-Kovács Zsolt: Kiáltás és kiáltás, Sára Sándor: Tüske a köröm alatt) tűnik fel újra a kádári konszolidáció után is aktív, volt ÁVH-tisztek karakterén keresztül.

  Rendszersértő szerelem

  A főszerepeket játszó két színésznő közül a Cannes-ban alakításáért díjazott Jadwiga Jankowska-Cieslak kiemelkedő teljesítményt nyújt Évaként, a Líviát megformáló Grazyna Sapolowska jóval haloványabb. Líviához kötődik az Egymásra nézve néhány gyengébb, rossz értelemben vett melodramatikus jelenete is, melyekben Sapolowska túljátssza szerepét. Emellett pedig nem válnak Makk Károly művének javára a túl hosszan és túl sokszor feltűnő intim képsorok sem, mert ezek akaratlanul is látványossággá fokozzák le az explicit módon bemutatott meztelen női testeket.

  Bár nem ér fel Makk Károly legjobbjaihoz (Szerelem, Philémon és Baucisz), az Egymásra nézve összességében izgalmas és fajsúlyos film. A DVD-kiadás extrái között érdekes beszélgetés található a rendezővel és Andor Tamás operatőrrel.

  8/10

  Egymásra nézve
  Színes, magyar dráma, szerelmi történet, 104 perc, 1982; MaNDA DVD 2016
  Rendező: Makk Károly
  Író: Gaglóczi Erzsébet
  Operatőr: Andor Tamás
  Zene: Giorgio Moroder, Dési László
  Szereplő(k): Jadwiga Jankowska-Cieslak (Éva), Grazyna Sapolowska (Lívia), Jozef Króner (Erdős elvtárs), Andorai Péter (Lívia férje), Reviczky Gábor (Fiala), Pogány Judit (Magda), Bács Ferenc (lapigazgató).


 • További cikkek