• Démoni furcsaságok

  Győrffy László kiállítása a Várfok Galériában

  2015.10.01 — Szerző: Sipos Tünde

  Ha festményben szeret­nénk látni a gonosz­ságot, a pusz­tulást vagy mindazt, ami éme­lyítő érzést okoz, érde­mes felke­resni a Várfok Galé­riában Győrffy László Bal­hüvely­kem bizse­reg, gonosz lélek közeleg című kiállítását.

 • Minden ízében kortárs ez a tárlat, amely rengeteg nem várt reakciót vált ki a látogatókból. A kiállítótérben haladva találkozhatunk az undorral, néhol a fennköltséggel, sőt humorral is, de leginkább a groteszk adja az összhangot. A kiállítás címe egy idézet Shakespeare Machbethjéből: Balhüvelykem bizsereg, gonosz lélek közeleg. Már önmagában véve ez is borzongást okoz. Talán az irodalmi magaslatok és a puritán téma kettőssége okozza azt a furcsa szájmozgást, amely időnként mosollyá rándul, máskor fintorrá csap át, miközben sorra vesszük a műveket.  A galéria tere két nagy részre osztja Győrffy László bemutatott anyagát. Az első teremben festőállványokra állított vásznak gennyes, ragacsos, kietlen tájakat mutatnak be, amelyeken csak az atmoszférán mutatkozik bármiféle reményt keltő életjel napfény, csillag vagy szivárvány formájában. Ezeken túl csak csonka testrészekből árgus tekintetek, a csontok keresztmetszetéből kirajzolódó szemek, torz arcok és ragadozó élőlények éltetik a pusztulást. A szuggesztív szemgolyók a legelképzelhetetlenebb helyeken tűnnek fel, funkciójuk pedig mintha menekülési útvonalat mutatna a magába szippantó mocsárból. Érezzük, ahogyan a barnás, zöldes színek szinte bűzlenek. Szürreális világot rajzol elénk a művész, amely talán a földalatti poklot vagy éppen a földön megjelenő gonosz és hamis erők garázdálkodását kíséri végig.  A festmények után válaszfal mögött látható egy makett, amely nagyon bonyolult, mégis haszontalan faszerkezetet alkot. Az egyes elemekből szögek és rozsdás drótok állnak ki vészjóslóan, az összhatás pedig a faltörő kost juttatja eszünkbe, ugyanis a – csakis manuális úton mozgásba hozható – nemi szerv döf át egy teljesen semleges fehér vásznat. A konstrukció címe akár a „Festészet igaza” is lehetne, de ehelyett a művész a digitális világot hívta segítségül, ugyanis egy műalkotáscím-alkotó program sorsolt ki egy bonyolult szóösszetételt, amely tágra nyitotta az asszociáció kapuit.  A kiállítás második termében kapott helyet a 7 fej 10 szarv 9 szem című apokaliptikus rézkarcsorozat. Az aprólékosan kidolgozott képeken különféle gonoszságszimbólumok, horrorisztikus elemek, gnóm lények, járványokat okozó rovarok, világrombolást előidéző hatalmak jelvényei a borzalmak elszabadulását fantasztikummá kapcsolják össze.  A tárlat legkarakteresebb irányát a Facefuck kerámiasorozat teszi ki. A posztamensekre helyezett körüljárható kisplasztikák ötletes szemléltetői a művész kimeríthetetlen témájának. Az undort keltő, őrült állapotokat megjelenítő fejek előtanulmányai az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményének darabjai voltak. Egy-egy kiragadott testrész köré – amelyek lehetnek felnagyítottak vagy eltorzítottak is – bőrnyúlványok, mirigyek és bibircsókok társulnak. Jellemzően megskalpolt, meglékelt, agyatlan alakok ezek, akiknek gondolkodószervét valamilyen örvénylő csonkok helyettesítik. A különböző variánsokban gyakran hasonló motívumok térnek vissza. Mindegyik darabon a művészi jelzet helyett sátáni szimbólumok nevesítik létrehozójukat. Ezek a motívumok játékosan, kódszerű megfejtésre várva vannak jelen. Minden plasztikán látható egy bementeti lyuk is, amely gépi működtetés lehetőségére utal. A művész megteremti annak a borzalomnak a lehetőségét, hogy ezek a visszataszító lények valóban életre kelhessenek, és robotikus erővel uralmuk alá vonják a teret. Ezen elmélázva az egész kiállítást belengi a sátáni kacaj, az őrült hahota, belezeng a hardcore metal, amelyek szimfóniájából megszületik az art brut tökéletes, szó szerinti összhangja.


  Fotók a Várfok Galéria engedélyével


  .

  Győrffy László: Balhüvelykem bizsereg, gonosz lélek közeleg

  Várfok Galéria

  2015. szeptember 4. – október 3.

 • További cikkek