• Változatok egy formára

  Perlaki Márton kiállítása a Capa Központban

  2016.03.31 — Szerző: Sipos Tünde

  Perlaki Márton fotó­soro­zatá­ból Sár­vári Zita kurá­tor közre­műkö­dé­sével válo­gat­tak egy szűkí­tett kereszt­met­szetű bemu­tatót. A fotó­mű­vész a Capa Köz­pont Projekt Room ter­mei­ben mun­kás­ságá­nak egy telje­sen új olda­lát mutatja be.

 • Perlaki Mártont ezidáig főleg divatfotóin keresztül ismertük. Alkalmazott technikáit érzékletesen ültette át egy elvont és összetett koncepcióba, melyet Elemér ikonikus alakja köré rendezett. Terjengős szójáték, Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato a fotósorozat címe, és a feltüntetett falszöveg szerint a kiállítás hívó szavai is egyben. A tárlaton áthaladva a felsorolt szavak kezdőbetűinek hangalakjait mantrázva a fotókon ábrázolt tárgyak a klasszikus szótanulókártyák funkcióját elevenítik fel.  A bemutató egy kisebb, összetartozó kompozíciókból álló csoport sorozatából tevődik össze. A rendezésben ezeken túl a geometrikus éles formák és a szintén ismétlődő – bár mindig más és más textúrában megjelenített – íves kör alakok váltakoztatására is hangsúly került.  A tárlat felvezetése egy allegorikus összeállítás: a megkötözött madár (mely visszatérő szimbólum), egy könyv- és fénykompozíció, József Attila művészetével állítható képi párhuzamba. A fotóművész előszeretettel játszik a méretekkel, valamint a kompozíciók valós és valótlan arányrendszerével. Ezzel a módszerrel létrejön egyfajta kápráztató dinamika a képek kapcsolatában. A valószínűtlenségek és a különböző tárgyak erőviszonyai között kialakított feszültségek megjelenítése és fantáziadús beállítása is visszatérő elem.  Számos ellentétpár adja meg a kiállítás izgalmasságát. Megfigyelhetőek az ideákkal szemben a profán világ jellemzői is, például az elvontan értelmezhető fény- és könyvmotívumokkal ellentétbe hozható koponya és rágó megjelenítése. Hasonló szembeállítás az élő és élettelen elemek ábrázolása.  A kiállítótér legbelső falán látható az óriás krumpli kompozíciója, mely technikájában (sokszorosított grafika) eltér a fotóktól. Jelenléte megbontja a sorozat ívét: egyedül a krumpli görbülete és formája kapcsolódik az ábrázolások kontúrjához. A teljes sorozathoz tartozik, mégis kiállítás egy kibillentő pontja ez a rész a mellette bemutatott alkotásokkal együtt, amit szándékosan nem a falra felfüggesztve, hanem csak támasztva installáltak. Éppen ezért kulcsfontosságú a tárlat alapfogalmainak és motívumainak megismerése, valamint a kísérőszöveg értelmezése mindjárt a kiállítás elején – ezeken keresztül fedezhető fel a sokrétű jelentésbeli réteg.  Bár a bemutató kevés fotográfiából áll, és a művész teljes sorozatának megismerése állandó igénykét merül fel – emiatt akad némi hiányérzet –, mégis érzékletes ízelítőt sikerült megálmodni a Capa Központ tereibe. Viszont érdemes lett volna egy kivetítőn keresztül felvillantani a hiányzó elemeket is, hogy teljesebb képet kapjunk Perlaki sorozatáról, mely weboldalán keresztül egyébként megtekinthető. A teljes koncepciót ismerve sokkal érzékletesebben átjönnek a szándékolt jelentéspárok, és jobban értelmezhető a szókártyaás tanulómódszerrel való párhuzam is.  A brit Loose Joints kiadó aktuálisan kötetbe rendezte a teljes Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato szériát, ami áprilistól beszerezhető az érdeklődők számára.

  Perlaki Márton: Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato

  Capa Központ, 2016. március 8 – április 11.


 • További cikkek