• A szabadság elviselhetetlen könnyűsége – Kritika Borcsa Imola Magnebéhat című kötetéről

  2021.03.29 — Szerző: André Ferenc

  A szerző első, Magnebéhat című kötetében a romániai, illetőleg kelet-európai (poszt)szocialista valóság elmúlt fél évszázadán tekint végig. A jó humor- és stílusérzékkel megírt novellák egy névtelen kisváros belső viszonyaiba nyújtanak betekintést, amelyeket többek közt anekdoták révén ismerünk meg.

 • Borcsa Imola Kép forrása
  Borcsa Imola
  Kép forrása

  Ahogyan arra a Mesék az ezüskorból című kritikájában Hegedűs Ágnes is rámutat, „1989 óta sokan, sokféleképpen megírták már a kommunista Románia mindennapjait, csak néhány szerző közülük: Herta Müller, Bodor Ádám, Tompa Andrea, Dragomán György, Vida Gábor, Papp Sándor Zsigmond”, de rengeteg román írót is idesorolhatnánk. Közben a rendszerváltás óta felnőtt egy egész generáció, amely közvetlenül nem élte meg a diktatúra hétköznapjait, de utószelének pora vastagon rakódott rá a mindennapjaira. Bár a kommunizmust csupán történetekből ismeri, itt maradtak a kihalt gyárak, rideg paneltömbök, brutalista emlékművek stb., valamint az örökölt szorongások és berögződések. Ilyen volt a kilencvenes évek: az államszocializmus hőlégballonjai rendre ereszkedni kezdtek, és ahogyan Elvira néni elbeszélése is rávilágít A lázadás című novellában, a sok Lepácsek Pista a „textilgyárat vezette, a kommunizmusból belé egyenest a csődbe”. Szükséges ennek a second hand kommunizmustapasztalatnak az elbeszélése, Borcsa Imola pedig egész jól veszi az akadályokat.

  A Magnebéhat minden novellája – az utolsó kivételével – keretes szerkezetű. A gyógyszerésznő és a takarítónő beszélgetnek, pontosabban pletykálnak a város viselt dolgairól.

  Többnyire a takarítónő meséli az elmúlt fél évszázad forgatagos eseményeit, a szót mindössze egyetlen novella erejéig veszi át a gyógyszerésznő.

  A kötet vékonyka, összesen tíz novellát tartalmaz, ez a szám pedig jó arányérzékre vall, mivel ez az elbeszélői technika hosszú távon könnyen kifulladhat. A novellák közötti kapcsolódási és átjárási pontok, illetve a visszatérő szereplők ugyan arra késztetnek, hogy a könyvet kisregényként olvassuk, de amíg az egyes szövegek gyönyörűen örvénylenek és rántanak magukba, a teljes kötet nem szerveződik egy összefüggő narratív egészbe.

  Borcsa Imola Kép forrása
  Borcsa Imola
  Kép forrása

  Borcsa elbeszélésmódja leginkább az Őfelsége pincére voltam stílusát idézi az egymásból nyíló mondatok és történetek révén. Viszont míg Hrabalnál magát a narrátort ismerjük meg egyre közelebbről minden egyes adalék által, és fontos az elbeszélő személye is, addig a Magnebéhat novelláinak a kerete sokkal esetlegesebb: Elvira néni és a gyógyszerésznő közötti dinamika ugyanígy kialakulhatna, mondjuk, egy áruházi pénztáros és egy biztonsági őr, egy szállodai recepciós és egy vendég között is. Viszont itt a keretszereplők közötti kémia kiválóan működik, ez pedig komoly prózaírói adottságra és rutinra utal.

  Igaza van Biró Mónika Anitának, amikor egyfajta beavatási rituáléként értelmezi a folyamatot, minek következtében a beszélgetések révén a gyógyszerésznő fokozatosan a kisvárosi közösség részévé válik. Bár ennek a lehetősége valóban végig ott lebeg a könyvben, végül mégsem valósul meg a tényleges karakterfejlődés, ami némi hiányérzetet okoz. Ezt azonban bőven kompenzálja az üdítő, igényes humor, az árnyalt szereplők, a helyzetkomikum, a nyelvi játékok és a különböző regiszterek egymásba ékelődése.

  Az első novella első mondatában elhangzik a kulcsmondat a takarítónő szájából: „Nem vagyok én pletykás gyógyszerésznő” – mondja, aztán végigpletykálja az egész kötetet. Azáltal, hogy már az első mondat hazugság, a kötet minden egyes mondatára gyanú telepedik: mi az, amit tényleg el lehet hinni? Ahogyan fokozódik a bizonytalanságérzet, a miről, a mit és a hogyan kérdésköre kerül előtérbe. A nyelvhasználat telitalálat: Borcsa Imola nem görcsöl rá, hogy minden harmadik kifejezés regionalizmus legyen, így nem érezzük úgy, hogy egy tájnyelvi szótárt lapozunk. Életszagú, lüktető, ízes beszéd dolgozik a novellákban, ami mentes a maníroktól. Gyakran játékba hozza az érzékszerveket, látni, hallani, szagolni, tapintani lehet a történeteket: „Ahogy Tubák körülnézett, elsápadt, aztán meg elveresedett, mint a pulykakakas, s elkezdett torkaszakadtából üvölteni, hogy ilyen tyúkeszű fehérnépet még nem hordott a hátán a föld, vagy lehet, hogy nem is bolond, hanem egy elvetemült szajha, aki csúffá akarja őt tenni, meg akarja öletni, hát hogy gondolta, hogy kék műrózsával aggatja teli a bokrokat?” (Májusi rózsa)

  Borcsa Imola Kép forrása
  Borcsa Imola
  Kép forrása

  Nem csupán a pletykálás nyelvezete, de a témaválasztás is árulkodik az adott közösség mentaliltásáról: az, hogy mi számít kellőképpen különlegesnek ahhoz, hogy pletyka tárgya lehessen, jelzi, hogy melyek azok a témák, gondolkodásmódok, viselkedésformák, amik elütnek a helyi normáktól.

  Így voltaképp egy negatívot látni a helyi értékrendszerről, amiből már le lehet követni az adott közösség viszonyulását saját magához és a rajta kívülállókhoz egyaránt.

  Nincs leszögezve, hogy pontosan melyik erdélyi településen kavarognak a történetek, de nem is az a fontos, hiszen – néhány románból magyarított kifejezést leszámítva – ezek az élmények, ezek a dinamikák szinte pontosan ugyanúgy jelen vannak a keleti blokk bármely kisvárosában.

  Az, hogy a holland egy „lehetetlen nyelv”, mert „azok annyit mind hörögnek, csoda, hogy vért nem köpik az összes” (Naplemente), vagy hogy a némettanár (gúny)neve Gutentag Gyuszi, mindenképp sejteti, hogy a közösség idegenkedik a másságtól, és a nyelvtudás sem számít náluk erénynek. De a nők szociális helyzetéről, a társadalmi hierarchiákról és az általános közérzetről is képet kapunk. Minden pletyka mikrotörténetekből tevődik össze, amelyek a felszínen humorosak, ugyanakkor történelmi regressziók szimptómái. Például Elvira néni szomszédasszonya, Eta számára „nehéz volt az átállás. Nem is nehéz, kínkeserves, így mondja.” (A lázadás) Eta háromszor is eláztatja a szomszédokat, mert nincs hozzászokva, hogy ha megengedi, akkor bármeddig folyik a víz a csapból. Senki nincs hozzászokva a lehetőségekhez. A szabadságra és reményre kiéhezett lakosságon pedig lelkifurdalás nélkül lakmároztak a mindenféle új reményt hirdető, kétes alakok, csinált politikusok, csodadoktorok.

  Magnebéhat

  Borcsa novelláinak erénye olykor a hátránya is: legtöbb mikrotörténet önmagában erős, ismerős és pont emiatt átérezhető, viszont amikor egy csavaros pletykafolyamba már a harmadik mellékszál szűrődik be, akkor ezek elkezdik kioltani egymást. Nem marad elég terük érvényesülni, emiatt csorbul a fókusz, és kidob magából a szöveg. Ugyanez a helyzet a nevekkel is: a valószerűség látszatát kelti a rengeteg személynév, viszont egy idő után a halmozás miatt helyenként túlságosan nehezítik a megértést.

  bb

  Persze érdemes túllépni ezeken az elbizonytalanító részeken, mert közben olyan pontos mondatokra találni, amelyek találóan summázzák az elmúlt harminc év közhangulatát. Ilyen az, amikor a városban elveszik a vizet, Nyágulyék pedig pánikolni kezdenek, hogy mit szólnak majd a holland vendégeik, de azok „viszont még élvezték is, hogy például milyen romantikus hajmosáshoz csőrös edényből tölteni egymás fejire a vizet. Na, gondoltam, láttatok volna ti elég romantikát a kommunizmusban!” (Naplemente)

  Az utolsó novella egyes szám harmadik személyű panoráma a városról és a szereplőkről, mintha egy drón kamerájával néznénk végig rajtuk. Ugyanakkor ez az európai álom utáni kisvárosi várakozás allegóriája: mesterien fokozza a feszültséget, nem tudni, hogy horrorra vagy varázslatra készüljünk, amikor ideér a távolban gomolygó titokzatos felhő.

  Borcsa Imola első kötete nem hibátlan, mégis izgalmas és érzékeny látlelet – abszurditásában is rendkívül otthonos világokat mutat be.

  Ráadásul humorérzéke és nyelvi kreativitása mögött egy kiváló mesélő áll, ami meglehetősen ritka. Úgyhogy érdemes figyelni, merre alakul tovább ez a pálya.

   

  Borcsa Imola: Magnebéhat

  Erdélyi Híradó Kiadó–Napkút, 2020


 • További cikkek