• Versek Babits-sorokra

  Beszámoló a 2014-es Kortárs-költőverseny díjátadójáról

  2014.12.17 — Szerző: Bodnár Zsuzsa

  Úgy tűnik, egyre többeket vonz a Kortárs folyóirat évente meghirdetett költőversenye: nemcsak a felhívásra érkező pályaművek gyarapodása, hanem a díjátadón megjelenő érdeklődők növekvő száma is erre utal.

 • Úgy tűnik, egyre többeket vonz a Kortárs folyóirat évente meghirdetett költőversenye: nemcsak a felhívásra érkező pályaművek gyarapodása, hanem a díjátadón megjelenő érdeklődők növekvő száma is erre utal. Meg is telt december 10-én a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörös-szalonja; a jelenlévőket köszöntő Thimár Attila főszerkesztő pedig nemcsak a költőverseny népszerűségéről, hanem a folyóirat idei évének fontos eseményeiről, például a Kortárs formátumának változásáról és az Ottlik Emléknapokról is szólt. Emellett – hogy „haza” is beszéljek –, méltatta a Kortárs Online által rendezett Szerk. éj. sikerét, valamint felhívta a figyelmet a KO „egy kattintással” elérhető cikkeire, anyagaira.


  Korábban Csokonai, Petőfi, Arany sorai szerepeltek a versenyek felhívásában – idézte fel Pécsi Györgyi, a versrovat vezetője az előző évek feladatait – idén pedig a „Napjainkat sorra fölgyújtják az esték” hívósor mellett még két további Babits-verssor „felhasználását” kérték a meghívott költőktől. Pécsi Györgyi azt is elmondta, hogy a játékos vetélkedővel a szerkesztők egyrészt magát a költészetet szeretnék egy kicsit jobban figyelem középpontjába állítani, másrészt azon ritka alkalmak sorát kívánják bővíteni, amikor az alkotók személyesen is találkozhatnak egymással és a lap munkatársaival.  A versenyre ebben az évben is nagyszerű pályaművek érkeztek – tudtuk meg –, így a szerkesztőség tagjaiból álló zsűri mindegyiket „első díjjal” jutalmazta. A verseket az est folyamán maguk a költők olvasták fel – csak Tandori Dezső és Zalán Tibor nem tudott jelen lenni az eseményen, így az ő soraikat Bornemissza Ádám tolmácsolta –, a felolvasások között pedig Birta Miklós gitárzenéjét élvezhette a közönség.


  A díjazott költők a Kortársban szereplő képzőművészek – Bencsik János, Bogdándy Zoltán Szultán, Budaházi Tibor, Giczy János, Ghyczy György, Gvárdián Ferenc, Jovián György, Karsch Manfred, Magyar Mónika, Megyer Márta, Rostás Bea Piros, Székács Zoltán, Sz. Szőcs Géza, Tilless Béla, Tóth Csaba – egy-egy, az ünnepi eseményre készült alkotását is átvehették Novotny Tihamér képszerkesztőtől. Az esten a Kortárs-díjak kiosztására is sor került: Ferenczes István költő, Vasy Géza irodalomtörténész és Jovián György képzőművész lettek a jutalmazottak.

  Igazat lehet adni Pécsi Györgyinek abban, hogy a versenyfelhívásra született költemények közül nehéz kiválasztani a „legjobbat”. Persze, nem is kell: a különböző formájú-hangulatú művek közül mindenki megtalálhatja a neki tetszőt, érdemes tehát a Kortárs decemberi számában elolvasni mindegyiket.Engem a rendezvényen Gergely Ágnes felolvasása ragadott leginkább magával, így befejezésül az ő versét ajánlom olvasóink figyelmébe.


  Gergely Ágnes: Tűzoszlopok. Babits Mihály verssoraira

  Ismeritek a bérházak fonákját?
  Fentről tűzoszlop, besistereg a jövő,
  s a nehezen szétfoszló délutánból
  egy hosszú, irgalmatlan éj bukik elő.

  Ifjúságom kávéháza, de messze vagy!
  A „klasszikus modernség” nem fér a fénybe,
  csak becikkan a félhomályos ablakon.
  Isten elménket bezárta a térbe.

  Dide halott. Pádi halott. Frici halott.
  A két háború egyszer majd elévül.
  Napjainkat sorra fölgyujtják az esték –
  miből nem lesz tűzfészek náluk nélkül?

  Együtt élni az összeroncsolt múlttal:
  kéményhomályból adni filmtekercset.
  Mert meghal szeretettel, rémülettel,
  aki már gyászolni is elfelejtett.

  2014.augusztus Kortárs-költőverseny, 2014 - Díjátadó a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2014. december 10.

  A képeken: Ágh István, Falusi Márton, Filip Tamás, Ladik Katalin, Markó Béla, Orbán János Dénes, Tarján Tamás, Reményi József Tamás, Vörös István.
 • További cikkek