• A teremtés csodája

  Újévi hangverseny a Művészetek Palotájában

  2015.01.12 — Szerző: Péter Zoltán

  Immár hagyo­mánnyá vált, hogy a Művé­szetek Palo­tája Joseph Haydn A terem­tés című orató­riumá­val kö­szönti az új­évet. Az orató­rium elő­adá­sait éve­ken át Fischer Ádám vezé­nyelte, aki idén janu­árban, néhány év szünet után tért vissza az Oszt­rák–Magyar Haydn Zenekar élén, hogy újra bemu­tassa az év első nap­ján a te­rem­tés cso­dáját.

 • Immár hagyo­mánnyá vált, hogy a Művé­szetek Palo­tája Joseph Haydn A terem­tés című orató­riumá­val kö­szönti az új­évet. Az orató­rium elő­adá­sait éve­ken át Fischer Ádám vezé­nyelte, aki idén janu­árban, néhány év szünet után tért vissza az Oszt­rák–Magyar Haydn Zenekar élén, hogy újra bemu­tassa az év első nap­ján a te­rem­tés cso­dáját.  Joseph Haydn oratóriuma a legegyszerűbb, ugyanakkor a leghatásosabb zenei eszközökkel ábrázolja a bibliai teremtéstörténetet. A teremtés előtti káoszt a semmiből elinduló tartott hangok, dallamfoszlányok fokozatosan erősödő hömpölygése festi le, a „lőn világosság” zenei ábrázolása során pedig a kórus sötéten, pianissimóban énekli Isten szavait (És Isten szólt: Legyen fény), majd egy halk pizziccató hallatszik, aztán a következő mondat (És lőn fény!) – zárószavában a zenekar és a kórus is teljes hangerővel zendít rá. Haydn a zenei ábrázolás hitelessége kedvéért még a korabeli zenei formákat is megbontotta, és az áriákat több formaegységre tagolta, mint más műveiben. A zenekari kíséret aprólékos valóságábrázolása már-már a romantikus programzenére mutat előre.

  [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TAXIACUrzeU[/youtube]

  A teremtés oratórium nagyszerű zenekari kísérete azonban könnyen unalmassá válik, ha a karmester nem ügyel eléggé a részletekre. Szerencsére azonban a darabot kiválóan ismerő Fischer Ádám kiérlelt és ihletett vezénylése képes volt visszaadni Haydn muzsikájának sokszínűségét. Fischer fokról fokra építkezve, a legapróbb részletekre ügyelve dirigálta végig az estét. Rendkívüli érzékenységgel megválasztott tempói hatásosan emelték ki a zenei hangsúlyokat, festették le az Úr által megteremtett állatokat, a víz és a szárazföld szétválasztását és más történéseket. Egyetlen ütem sem hangzott el, amely ne lett volna gondosan értelmezve. Fischer a zenekar mellett természetesen az énekesekre is nagy gondot fordított: mind a kórust, mind a szólistákat folyamatos instrukciókkal látta el. Az Osztrák–Magyar Haydn Zenekar mellett a Purcell Kórus is igazán kiváló teljesítményt nyújtott, hiszen fantasztikus piano hangzásokat produkált, amelyre csak egy igazán profi énekkar képes, s emellett a fortissimo kórustablók is csodálatos ihletettséggel szóltak.

  [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FCGRTpHPAGo[/youtube]

  A szólóénekesek azonban korántsem nyújtottak minden tekintetben kifogástalan teljesítményt. Közös volt bennük az erőteljesebb énekhang hiánya, így több esetben is előfordult, hogy nem tudták áténekelni a zenekari hangzást. Ugyanakkor mind a négyen kulturált énektechnikával, hibátlan artikulációval énekeltek. Vibratomentesen, a régi zenei előadásmód hagyományainak megfelelően adták elő szólamaikat, ha pedig egy barokk zenekarral lépnek fel,  előadói erényeiket is jobban meg tudták volna csillogtatni. Sebestyén Miklós szép színű basszus hangon, meglehetősen visszafogottan énekelt, míg Daniel Schmutzhard baritonja olykor túlhangsúlyozta a mondatokat. Annette Dasch korrekt teljesítményt nyújtott, de éneklése kevésbé volt ihletett.  Eric Stoklossa hangja ezúttal haloványabban szólt, mint a tavaly januári Eötvös operaelőadáson.

  A fent említett apró hiányosságok ellenére mégis nagyszerű és felemelő esetében lehetett része azoknak, akik január elsején ellátogattak a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe,  s talán nem túlzás azt állítani, hogy a zene segítségével átélhettük a teremtés csodáját.  .

  Haydn: A teremtés
  Művészetek Palotája, 2015. január 1.
  Vezényelt: Fischer Ádám
  Közreműködtek: Annette Dasch (szoprán), Eric Stoklossa (tenor), Daniel Schmutzhard (bariton), Sebestyén Miklós (basszus)
  Az Osztrák–Magyar Haydn Zenekar és a Purcell Kórus

 • További cikkek