• A Zene közel hoz!

  Interjú Urbán Marcellal

  2015.02.10 — Szerző: Keresztes Szilvia

  2014 szeptem­berében nyitotta meg kapuit Hűvös­völgy­ben a Budai Magán­Zene­iskola. A BMZ aktív zené­lési lehető­séget bizto­sít minden kor­osz­tály szá­mára, külö­nös figyel­met szen­telve a leg­kiseb­bek, az 5–10 éve­sek zenei neve­lésé­nek, hang­szer­okta­tá­sának.

 • A klasszikus hangszerek, a zongora, gitár, fuvola, furulya, hárfa, az ütőhangszerek és az énekoktatásmellettaz iskolajazz-zongora,jazzdob, jazzgitár, szaxofon, basszusgitár és jazzének oktatássalis foglalkozik, így különleges színfolt a budai zeneiskolák között.Az iskola vezetője, koncepciójának megalkotója és formálója a zeneakadémiai jazzdobos, valamint közgazdász diplomával rendelkező Urbán Marcell, aki a jazzdob mellett több speciális képességfejlesztő tárgyat oktat.

  A Zene közel hoz!

  Mikor és milyen koncepcióval született az intézmény?

  Maga az elképzelés évek óta formálódott. Az alapötlet kiteljesedése 2014 júniusára tehető, melynek köszönhetően három év munka után szeptemberben készen álltunk a nyitásra.
  A BMZ az Etűd Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolatestvériskolájaként működik. Az Etűdben klasszikus és jazz tanszakon fiatalok és felnőttek egyaránt tanulhatnak, a kisgyerekekkel azonban nem tudtunk foglalkozni. Abban a képzési rendszerben a már érettségizett fiatalok és felnőttek szakmát tanulnak, papírt szerezhetnek arról, hogy képzett zenészek. Mindez egy hároméves nappali rendszerű oktatási folyamatnak köszönhető, ahol az órák egymásra épülnek. A szakképzősökkel együtt azok a zeneiskolások tanulhatnak, akinek bár még nincs érettségijük, de legalább 15–18 évesek, és szeretnének a későbbiekben zenészek lenni. Tehát egyfajta tehetséggondozás keretében vállalja az Etűd a gimnazista gyerekek szakmai felkészítését. A BMZ-ben is működik külön felnőttképzés, de a hangsúly a kicsiken, az igazi zeneiskolás korosztályon van.

  Miben más a BMZ, mint a többi, hasonlókorosztálynak szólózeneiskola?

  A Zene közel hoz!Itt kizárólag egyéni órák keretében tanítunk, de igény szerint kollektív foglalkozásokat is tartunk. A gyerekek a korosztályuknak megfelelően felszerelt szaktantermekben tanulnak: az egyes termekben eltérő hangszerek, tanulást segítő eszközök, tárgyak, játékok vannak. Minden egyéni és egyénre szabott. Az óraszámok, az órák időtartama igazodik az igényekhez.

  Az állami intézményekben adott keretek között, kötelező óraszámokkal és tantárgyakkal működik a zeneoktatás. A zeneórákat többnyire általános iskolai osztálytermekben tartják a zenetanárok, nem igazán inspiráló környezetben. Nehézséget okoz sok gyereknek, illetve szülőnek a hangszeres, szolfézs és más különórák egyeztetése, hisz nem a zeneiskola alkalmazkodik, hanem a tanuló. Magániskolaként mi megoldást kínálunk ezekre a problémákra is. Az óvodás, kisiskolás tanítványok szüleivel aktív kapcsolatot tartunk, folyamatosan konzultálunk minden óra után, hiszen az eredményes munkához elengedhetetlen az együttműködés.

  A Zene közel hoz!

  Hogyan állt össze a jazztanári gárda?

  Természetesen alapfeltétel a megfelelő szakmai képzettség. Ezen felül azonban legalább ennyire fontos a megfelelő kommunikációs és pedagógia érzék. Az iskola tanárai megbízható kontrollt is jelentenek, emellett fiatal, színpadképes, aktív zenészek. Ők tudják igazán megfogalmazni a színpadi jelenlét lényegét, eszközeit. A gyakorlati úton megszerzett tapasztalat segíti őket tudásuk átadásában. A színpadi kommunikációt és az alázattal történő zenélést csak így lehet megtanítani. Úgy gondolom, lelkes és jó csapat állt össze. Néhány zenésszel régóta kollégák vagyunk, Kanizsa Georginával több együttesben is játszottam már az évek során, jelenleg a Silence Fiction jazzformációban zenélünk együtt.

  Milyen módszerekkel dolgoznak a tanárok a jazz és klasszikus szakokon?

  Már a zenetanítás elején elkülönül a jazz és klasszikus képzés. Egészen más módon közelítik meg a zenét a két műfaj tanárai. Van természetesen egy alap zeneelmélet, de a műfaji jellegzetességek már ekkor megjelennek. A legfontosabb, hogy a tanuló kapjon valamit a zene által, nem pedig az, hogy valamilyen eredményt produkáljon. Kicsi, 4-5 éves gyerekeknél speciális figyelemre van szükség a tanítás során, ezért sok esetben próbaórákat tartunk. Ha a gyerekek élvezik az órákat, bevonhatók a közös zenélésbe, akkor kezdődhet a tanítás. A kellően motivált tanár képes felkelteni minden gyermek érdeklődését a zene iránt, annak  fenntartása pedig az igazi pedagógiai munka és a siker záloga.

  A Zene közel hoz!

  Olvastam, hogy az iskola mindezek mellett énekes kurzusokat is tart.

  Igen, az egyéni órák mellett szeretnénk elindítani Mózes Tamara énekes-zongoraművész kurzusait. Ezek kis létszámú csoportos órák lesznek, azoknak, akik némi zenei ismerettel rendelkeznek. A legfőbb célunk a kurzussal, hogy a felnőtteknek is helyet tudjunk adni zeneiskolánkban, zenei programot kínálni, és élményben részesíteni őket. Alkalmazkodva a felnőttek elfoglaltságához, az órákat hétvégén tartjuk. Minimális zeneelmélettel és hangképzéssel indul a kurzus, a harmadik és negyedik alkalommal pedig már kísérő zenekarral együtt dolgoznak az énekesek. A néhány hetes kurzusok alkalmával a tanulók beleláthatnak a backstage munkájába, a számtanulási folyamatokba és abba, hogyan kell színpadra állítani egy dalt, milyen a megfelelő színpadkép. Az élőzenében az énekes nem zenei alapra énekel, hanem a zenekar része. Fontos, hogy ezt egy olyan embertől tanulják meg, aki nemzetközi színpadi rutinnal rendelkezik. Nem tartunk nyilvános koncertet, a képzés végén profi hang- és videofelvételeket készítünk, amelyeket hazavihetnek a résztvevők.
  A piros lámpa felvillanása bizonyos feszültséget okoz, így hasonló az élmény, mint a színpadon.

  Milyen a BMZ együttműködése más intézményekkel?

  A BMZ az Etűd Konzervatórium előkészítő iskolájaként működik. Tehát ha valaki felvételizni szeretne egy OKJ-s képzésre, felsőoktatási intézménybe vagy esetleg külföldre, nálunk megszerezheti az alapokat. Az IBS Színpad koncerthelyszínt biztosít az iskola részére. A későbbiekben célunk a Művészetek Palotájával is hasonló kapcsolatot kiépíteni.

  A Zene közel hoz!

  Az iskolában két együttes működik, ezekből az egyik egy improvizatív csoport. Hogyan tudnak benne együtt dolgozni a különbözőéletkorúés hangszertudásútanulók?

  A korcsoportokat lényegében szétválasztottunk, de ennek nem csak a korkülönbség az oka. Különböző beállítottságú gyerekeket másféleképp lehet lekötni a zenével, ezt fontos felismerni. Az improvizációhoz feltétlenül szükséges a jó kommunikáció, és erre nem egyformán érzékeny minden gyermek. A gyerekek e téren egyébként is nagyon lelkesek, nagyon kíváncsiak, hogy melyik hangszerből mit lehet kihozni. Hogyan lehet rajzokat, történeteket áthelyezni egy hangszerre, vagy éppen azon elmesélni az aznapi élményeket.
  A zenei eszköztár bővítése nagyszerűen tud működni, hiszen a gyerekek fantáziája végtelen. Tehát itt nincs rossz hang, sőt ha valakinek van egy új ötlete, akkor megteheti, hogy azon az úton haladjon tovább.

  Az iskola másik együttese a 8-as ritmuscsoport. Milyen zenepedagógiai koncepcióval dolgozik az együttes?

  Ebben a nyolcfős csoportban leginkább a zenei alapokat és a zenélésben nélkülözhetetlen csapatmunkát szeretném megtanítani saját módszerek alapján. Van egy egyszerű szabályrendszer, és sok a kiegészítő eszköz, így az egész olyan, mint egy életnagyságú társasjáték. Szerencsés vagyok, hiszen saját előadói munkáimból is tudok meríteni. Több színházi produkcióban részt veszek, ahol olyan művészekkel dolgozhatok együtt, mint Wagner-Puskás Péter, Kákonyi Árpád vagy Matkó Tamás. Az ő tehetségük, módszereik, fegyelmük és kreativitásuk nagy hatással van rám.

  Hogyan választották ki a helyszínt, az IBS Office Centert?

  Az IBS Színpad önállóan működő, bevezetett, nagyszerű akusztikájú, technikailag igen jól felszerelt és nagy befogadóképességű koncerthelyszín. Az épület, amelyben található, ideális lehetőséget kínált magán-zeneiskola elhelyezésére és indítására. Bár az iskola csupán néhány hónapja működik, az igények azt jelzik, hogy hiánypótló szerepet tölt be.


 • További cikkek