• A kívülállás vonzereje – Gondolatok a kortárs zine-kultúráról

  2022.01.21 — Szerző: Énekes András Előd

  Egysíkú-e a médiahasználatunk? A zine-kiadványok eredetét áttekintve elgondolkozhatunk, hogy az anyagszerűség és a textuális–vizuális önkifejezés alkotáslélektani összetevői hogyan szabadítják fel kreativitásunk. Énekes András Előd, a Debreceni Egyetem tanársegédje ír a zine-kultúra sajátosságairól.

 • Zine-ek Kép forrása
  Zine-ek
  Kép forrása

  Ha a zine eredetével kell kezdenem egy szemináriumot vagy egy baráti beszélgetést, az avantgárd különböző irányzatai alatt születő röpiratokat említem elsőként, ugyanis a szintén közvetlen rokoni szálon kötődő szamizdatoknál és science fiction fanzine-eknél fontosabb előzményként érthetjük a dadaista vagy szürrealista esztétikát hirdető kiadványok jó értelemben vett közléskényszerét, az önkifejezés felfokozott vágyát. Ez az esszé azonban a jelennel foglalkozik, alapállítása pedig az, hogy napjainkban legalább olyan érvényes formátum a zine, mint kialakulása idején, amikor valódi underground eszmények és stílusirányzatok – elsőként a punkmozgalom fanzine-kultúrája – tapadtak hozzá. Ennek az egyik fő oka, hogy egy zine az írott sajtón fél lábbal kívül áll, egy esztétikai és ideológiai „free space”.

  A zine /ejtsd: ziːn/ egy alapvetően kiadóktól független, saját gyártású, saját szerkesztésű lap, mely lehet periodikus megjelenésű vagy alkalomjellegű, és semmiképp sem profitorientált. Terjesztése szintén nem intézményesített. Fizikai formátumban készül, de mind technikai, mind tartalmi szinten a diverzitás, a kompromisszumnélküliség jellemzi, ezért jobban definiálni csaknem képtelenség.

  Richard Neville 1963-ban Sydney-ben alapította meg a hatvanas évek ellenkultúra-boomjára rezonáló, bizonyos értelemben azt tápláló Oz magazint, amely 1967-től párhuzamos változatot is kapott Londonban. Ez az establishment-ellenes underground folyóirat nem számít klasszikus értelemben (fan)zine-nek, de az akcionizmustól kezdve a mainstream társadalmi normákkal való ellenszegülésén át a pszichedelikus, szempárokat vonzó címlapokig számos olyan vonással rendelkezik, amelyek később a punk zine-eket vagy épp a kilencvenes évek amerikai feminista mozgalma (Riot grrrl) alatt született kiadványokat is jellemezték. Az Oz első száma azonban rögtön hatezer példányban kelt el, vagyis a sokszorosítás sajátosságai miatt a klasszikus sajtórendszerben értelmezhető lapról beszélünk, és emiatt került többször is gondba Neville és szerkesztősége, ugyanis tabudöngető témáik miatt több pert akasztottak a nyakukba az évek alatt.

  Richard Neville Kép forrása
  Richard Neville
  Kép forrása

  A társadalmi érzékenység a hetvenes, nyolcvanas években elsősorban Nagy-Britanniában készülő punk funzine kiadványok számára is meghatározó attitűdöt jelentett, de a már említett Riot grrrl mozgalom esetében látványosabb a kapcsolat. A korszak két fontosabb zenekara, a Bikini Kill és a Bratmobil (mely többek közt a Nirvana előzenekara is volt egy időben) tagjai egyaránt úgy kötöttek ismeretséget, hogy ugyanazt a jelképes összegű vagy ingyenes zine-t szerkesztették (Jigsaw, Bikini Kill, Girl Germs, majd közösen riot grrrrl). Az underground női punkzene és a feminizmus harmadik hullámának találkozási ponjtává, gyűjtőhelyévé váltak ezek az egyébként értelmiségi körök, melyek a legkülönbözőbb nőkkel kapcsolatos témákban készítettek zine-eket.

  A témaválasztás mindenesetre nem elegendő kapaszkodó, ha a zine-ek valódi vonzerejét akarjuk megérteni, illetve az utóbbi évtizedek nemzetközi zine-trendjei épp arról tanúskodnak, hogy a korlátlanság a kulcstényező, amikor a lehetséges tematikai irányokat vizsgáljuk.

  Ugyanolyan élvezetes és minőségi zine-t készítettek már pirítósokról, 20. századi közlekedési balesetekről és apukák Twitter-bejegyzéseiről, mint a családon belüli erőszakról.

  Julie Bartel amerikai könyvtáros és zine-szakértő négy olyan fogalom köré próbálja felépíteni sajátos zine-értelmezését, amelyek számomra, az underground kultúrát kutató egyetemi oktatóként is hasznosak voltak, amikor hallgatóimnak azt a feladatot adtam ki, hogy a félév végére készítsenek egy-egy saját kiadványt. A diverzitás, a kreativitás, az innováció és a kifejezésmód varázsszavai többé-kevésbé beváltak, amikor a beérkezett füzeteket szemügyre vettem, hiszen megcsináltságukat tekintve és tematikailag is nagyon széttartó profilokkal találkoztam. A formai szabályok alóli mentesség azonban olykor béklyót kötött a készítők kezére. A zine szerkesztőinek a formai korlátlanság miatt a tartalmat, így saját fantáziájukat is fel kell szabadítaniuk, hiszen nem kisebb lehetőség áll előttük, mint új formátumok, új témák bevezetése, melyek korábban semmilyen módon nem kaptak szerepet a sajtó történetében. A kreativitás és az innováció persze nemcsak alapszakos egyetemisták, de – személyes példámból okulva – tudományos tevékenységet folytató kutatók, oktatók esetében is időszakos képesség: egyesek erősebbek benne, mások kevésbé. Bartel negyedik kategóriája, a kifejezésmód (az eredeti szövegben expression) azonban a zine-kultúrával ismerkedő fiatalok számára a legfontosabb, egyben legfelszabadítóbb összetevőnek tűnik.

  Van valami megmosolyogtatóan naiv abban, amikor lelkes fiatalok a csúcsra járatott 21. századi technomediális közegben ragasztóval, ollóval és tussal állnak neki kiadványt szerkeszteni,

  de épp ez a fizikai aktivitás az, ami a naivitásba hajló játékosság rétegén túl nagyon is konkrét, már-már vérre menően komoly tevékenységgé teszi a zine-készítést.

  A legáltalánosabb meghatározás, aminél közelebb menni csak káros és pontatlan szűkítések árán tudunk, az a formátum. Méghozzá egy olyan formátum, amely üzleti megfontolásoktól, anyagi gyarapodási szándéktól mentesen készül minden esetben. Ez a két összetevő, vagyis a kézzelfoghatóság és nonprofit jelleg a legtöbb esetben áthatja a tartalmat is, nyilvánuljon meg az adott zine akár konkrét ügyek mellett vagy ellen, vagy használja épp önreprezentációs térként a formátumot.

  Ahogy a szubkultúrával foglalkozó kutatók beszélnek a digitalizáció korszakában bekövetkező identitáselméleti kérdésekről, úgy a fanzine-kultúrából kinövő zine-ekkel kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy immár nem a közösségbe tartozás, a hasonló értékrend és felhalmozott kollektív tudás alakítja legerősebben a szcénát, hanem éppen a különbözőség reprezentációs lehetőségei. Ez különösen igaz a digitális bennszülött generációra. Az internetbe beleszületők számára az online tér nem minden esetben a lehetőségek végtelen tárháza, hanem egy egyre szűkebb ruha, amiben nehéz kitűnni a tömegből. A blogkorszak, majd a web 2.0 és web 3.0 közösségi médiákon alapuló rendszerének legkülönösebb, legextravagánsabb projektjeinél is őszintébb zine-eket vásárolhatunk például a legnagyobb magyarországi zine-seregszemlén, az Ukmukkfukk vásáron, és találhatunk izgalmasabb, esztétikailag delejezőbb kiadványokat ott vagy a pécsi Drukker nyomdában, mint a dizájnos könyvtárgyakat méregdrágán áruló galériákban.

  ((kép: Ukmukfukk_Zinefest_photo.jpg, kiírni:))
  Ukmukkfukk Zinefest. Fotó: Ficsór Zsolt
  Kép forrása

  Egy jó zine idő- és értékálló, bizonyos értelemben jól öregszik, hiszen a kézműves gyártás eleve alacsony példányszámot feltételez, az évek múlásával automatikusan a kuriózum kategóriába esik, tematikájától függően pedig fontos nyilvánosságtörténeti kordokumentum is lehet. Mindezeken túl számos példát láthattunk arra, hogy egy vizuális művész, fotós vagy író karrierjének kezdeti szakaszában zine-eket készített közlésvágyának kiélésére. Joan Cornellà kiváló példa arra, hogy afféle inkubátorként is értelmezhető a formátum, hiszen néhány éve még csak underground zine-ekben publikálta morbid grafikáit, ma pedig világhírű.

  Az említett feladat opcionális volt hallgatóim körében, de nem lepődtem meg, amikor a csoport nyolcvan százaléka saját zine-szerkesztésbe kezdett az év végi vizsgát elkerülendő, és ugyan életükben először találkoztak ezzel a kifejezésformával, munkáik és az utána lezajlott beszélgetések egyértelműen tanúskodnak arról, hogy végül sokkal több eszközük (a legjobb eszköz a szabadság) volt kifejezni gondolataikat a világról, saját életükről és őket érdeklő témákról, mint az online térben. Lehetőséget kaptak, hogy belekóstoljanak abba, milyen kompromisszumok nélkül alkotni (és nem tartalmat gyártani), és többnyire azok teljesítettek a legjobban, akik saját szenvedélyüket dolgozták fel – így derülhetett ki például az, hogy a szobanövényezés valódi szubkultúrává nőtte ki magát, saját humorral. Készült továbbá igényes kiadvány a szexuális felvilágosítás magyarországi hiányosságairól edukáló szándékkal, gyűjtemény a legviccesebb egycsillagos étteremosztályzatokról a Facebookon, de valaki olyan komplex témákat dolgozott fel, mint a gyakran feszegetett vita a videojátékok erőszakosságáról: valóban a játékok tesznek kegyetlenné minket, vagy az eredendő emberi agressziónk felelős a mindenkori brutalitásért?

  Az Énekes András Előd „Mainstream és underground kultúra” című kurzusán készült zine-ek
  Az Énekes András Előd „Mainstream és underground kultúra” című kurzusán készült zine-ek

  A közösségi média és végtelen mennyiségű tartalom sokszor gúzsba köti a kreativitásunkat. Az előfizetéses streamingszolgáltatók a binge watching (egy sorozat „darálása”) fogyasztási normáját kezdték el bevezetni, míg a hírfolyam mindenkori lapos figyelme is a darálás mozzanatával írható le talán legjobban. Mindezzel egyidejűleg pedig a felhasználói tartalomgyártás akár az Instagramon, akár a TikTokon is a dömpingszerűség és a „hasonlót és mértéktelenül” elve mentén jellemezhető. Kényelmetlen felismerések ezek, amelyek mindennapi digitális műveleteinkről árulkodnak, a zine-készítés pedig minden korábbi tanpéldánál jobban ráébreszthette a hallgatókat saját médiahasználatuk egyoldalúságára. A kívülállás, a fősodortól való eltérés – legyen szó a tárgyi síkra való váltásról vagy a napi sajtóban nem visszhangzó témák feldolgozásáról – egy izgalmas út bejárását ígéri, a végcél pedig nem feltétlenül az elkészült zine, hanem a fizikai aktivitással összekötött önkifejezés felfedezése és az ezt lehetővé tevő önismereti kiruccanás. Többek közt ezek a belátások is azt az álláspontot erősítik bennem, miszerint már a középiskolai médiaórákra be kellene vinni a zine-kultúrát, hogy a leginkább változó korban lévő diákok is megismerkedjenek a forma (és a formátum) varázsával.

  bb


 • További cikkek