• Áttetszések

  (vers)

  2014.10.15 — Szerző: Serestély Zalán

  KO Szép rovatunkban fiatal, nemrég publi­káló, vala­mint egy-két kötettel rendel­kező költők, írók szöve­geit közöl­jük. Első­ként az Áttet­szések című ver­set olvas­hatják, melynek szer­zője, Seres­tély Zalán, aki első köte­tét idén jelen­tette meg Felté­teles átkelés címmel a Fiatal Írók Szövet­sége és az Erdélyi Híradó Kiadó kiadá­sában.

 • KO Szép rovatunkban fiatal, nemrég publikáló, valamint egy-két kötettel rendelkező költők, írók szövegeit közöljük. Elsőként az Áttetszések című verset olvashatják, melynek szerzője, Serestély Zalán, aki első kötetét idén jelentette meg Feltételes átkelés címmel a Fiatal Írók Szövetsége és az Erdélyi Híradó Kiadó kiadásában.

  Serestély Zalán

  Áttetszések


  ha érkezel is
  hátrálsz
  mintha tested
  leárnyékolt tája
  először találna
  rád
  bensőséges és horzsolt
  még lépésnyit
  hordod
  mint vadak
  perzselt hús
  szagát

  száradás a hangod
  kivékonyodott éveiden
  csak ez
  tetszik át
  csak a hang
  a hús
  a kényszer
  egy oroszkék
  Ararát

  a sötétében mennyi fény
  törés
  és apadás
  idők
  s az időkben
  benne
  – bár
  nem viszony ez sem
  tévelygés csak
  vonatkozás –
  te –
  a hegy
  ami apad
  – a víz
  és amiben
  – a sötét

  a föllazult mélyben
  önvizét nyeli a tó
  előbb
  csak szomj
  aztán már
  éhség
  és gége
  rendre
  a halandóság –
  körmök
  sarokbőr
  kéreg
  s ami még látásba süllyed –
  a szem
  repedést hordasz
  szárazra ki –
  szomjat
  éhínséget
  zajos semmiséged

  1988-ban született Kézdivásárhelyen. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán, magyar-finn szakon szerzett diplomát 2010-ben. 2012 őszétől a Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola hallgatója, Jorge Luis Borges életművének etikai és társadalomfilozófiai vonatkozásait kutatja. Jelenleg Kolozsváron él. 2011 és 2012 között Communitas-, 2012-ben Gion Nándor-, 2013-ban Soós Kálmán-ösztöndíjas. Feltételes átkelés című verseskötete az Erdélyi Híradó, illetve a Fiatal Írók Szövetsége közös gondozásában jelent meg 2014-ben.


 • További cikkek