• Ez csak

  vers

  2014.11.20 — Szerző: Murányi Zita

  Murányi Zita még csak 21 éves volt, amikor Tükör­palota című köny­vével elnyerte az adott év legjobb első­köte­tesé­nek járó Bródy-díjat. Azóta írt egy regényt, gyerek­verseket, meséket. Jelen­leg első verses­kötetén dol­gozik. Most ez csak című versét olvas­hatják Primér rova­tunkban, melyben fiatal, nemrég publi­káló, vala­mint egy-két kötet­tel rendel­kező költők, írók szöve­geit közöljük.

 • Murányi Zita még csak 21 éves volt, amikor Tükörpalota című könyvével elnyerte az adott év legjobb első kötetesének járó Bródy-díjat. Azóta írt egy regényt, gyerekverseket, meséket. Jelenleg első verseskötetén dolgozik. Most Ez csak című versét olvashatják Primér rovatunkban, melyben fiatal, nemrég publikáló, valamint egy-két kötettel rendelkező költők, írók szövegeit közöljük.

  Murányi Zita: Ez csak

  nézd az eget mindjárt elcsöppen
  fésületlen rónáit a bejárhatatlan szürkeségnek
  felhők adnak tartást a részecskéknek
  a fölszálló vízcsöppek újjászületnek

  nézd az eget is mindjárt elveszíted
  az ágak zöld haján a selymet
  ahol megcsillannak az esőcseppek
  borús szőnyegét a kéknek amit föltekertek

  nézd ez csak az ősz szívünk tócsáin a világ
  leghidegebb szeptembere
  nézd az ég is most sötétül be
  ahol a fénynek kéne tükröződnie

  a fák haján a selymet ahogy
  ráborul a menny zivatarköpenye.

  Murányi Zita (1982). Online újságírással foglalkozik; kommunikáció szakon végzett. 2003-ban jelent meg első kisregénye Tükörpalota címmel, amelyet a rákövetkező évben Bródy-díjjal jutalmaztak.  2007-ben jelent meg második regénye Duplapu címmel. 2008-ban Móricz-ösztöndíjban részesült. Verseit publikálta többek közt a Népszabadság, a Jelenkor, az Élet és Irodalom, az Eső és a Bárka. Gyerekversei, meséi antológiákban láttak napvilágot. Jelenleg első verseskötetén dolgozik.


 • További cikkek