• Nem fenyeget

  2015.02.16 — Szerző: Németh Bálint

  „Könnyű érezni. Mint észre­venni / a sötét­ben az egyet­len elkép­zel­hető / isme­rőst, mint a buszok beszű­rődő / panasz­éne­kéből kiszűrni, kike­verni / az egye­dül lehet­séges kér­dést, amire / még érde­mes lenne vála­szol­nod”. Fiatal köl­tőket, író­kat bemu­tató rova­tunkban ezúttal az egy verses­kötet­tel rendel­kező Németh Bálint versét olvas­hatják.

 • Könnyű érezni. Mint észrevenni
  a sötétben az egyetlen elképzelhető
  ismerőst, mint a buszok beszűrődő
  panaszénekéből kiszűrni, kikeverni
  az egyedül lehetséges kérdést, amire
  még érdemes lenne válaszolnod, noha,
  valljuk be magunknak, nincs hozzá erőd.
  Mert kimerült vagy, akár egy medence,
  amiből nemrég eresztették le a tengert,
  elnyújtózol hát a kék kanapén, magadat is
  kék plédbe csavarod, de ez mégsem
  védekezés, hanem olyan kiszolgáltatottság
  beismerése, ami hatalmasabb, mint
  bármilyen meztelenség lehetne. Mintha
  fáradt lennél még a halogatáshoz is, és
  minden pillanatban kész lennél megadni
  magad a gyilkos teendőknek, munkába
  indulni reggel, társaságba járni pénteken,
  bérletet venni elsején, nyaralni menni
  évente egyszer, olyankor kipihenten úszni
  egyet szégyenedben. De ne félj, nem kell
  innen elmozdulnod, itt maradsz ebben
  az alig elképzelhető feketeségben,
  ami most ismerősebb annál, mint hogy
  szobádnak nevezd, itt leszel, ahol pléded
  és a kanapé kékje is csak képzet, emlék-
  gyanú. Míg gyanúd természetét boncolgatod,
  a buszok motorja sóhajtva leáll odakint,
  mert aztán nem hallod már az egyedül
  lehetséges kérdést, amelyre szerencsére
  bent rekedt a válasz. Világos hallgatás
  és tiszta sötét ez –  biztosan érzed, mert
  érezni könnyű,  hogy nem fenyeget se
  ellenfény, se ellencsönd. Nincs lehetséges.

  .

  Németh Bálint 1985-ben született Sárváron, Budapesten él. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója, kutatási területe a korrupció formális modellezése. Verseket és néha recenziókat ír, 2008 óta publikál irodalmi folyóiratokban. Első, Kiküszöbölés című verseskötete 2014-ben jelent meg a Liget gondozásában.

 • További cikkek