• június szürke madarakkal

  A hét verse a szerkesztők ajánlásával

  2014.07.06 — Szerző: Dimény-Haszmann Árpád

  Dimény-Haszmann Árpád versét őszinte vers­nyelve teszi az olvasó szá­mára szeret­hetővé. Az „őszbe tartó nagy szürke ma­darak” nem csupán a könnyen eljövő öreg­kor jel­képei a vers­ben, a szere­lem hajna­lára is vissza­utalnak. A szöveg egésze olyan, akár egy memoár.

 • Dimény-Haszmann Árpád

  június szürke madarakkal

  tűzd fel a hajad valami fényes csattal
  fiúnk lesz érzem vagy ne tűzd fel
  hagyd futni fürtjeid homlokodon
  öltsd magadra kék köntösöd
  suhogjon melleid kettős-dombja alatt
  a szívhang lágy zenéjével

  sétálj velem magasra nőtt fák között
  velünk bújócskázik az aszfaltszínű város
  sétálj velem azokon az utcákon
  ahol reggelre mindig visszatér a valóság
  ahol a lakásokban még ott az éj nyoma
  ahol a falon át hallgatják egymás életét

  sétálj velem e langyos szélben
  zizegjenek nekem ruhád pliszé fodrai
  ne hagyj kettesben a letelőfélben levő idővel
  a már őszbe tartó nagy szürke madarakkal
  mik név nélkül élnek akár az a haldokló almafa
  törzse szétnyílva mint kigombolt kabát
  de rücskös kérge még mindig szállítja az életet
  ahogy tested titokzatos növénytára
  kis kerek levelei zsenge és sima gallyai

  csak a föld ne lenne üres belül
  s üregeiben ne csatangolnának halottak
  hátukon az emlékekbe kapaszkodó élőkkel
  apám is ott egy zugolyban
  valami kidobott készülék szövevényes áramkörét bontja
  máskor moha-lepetten alszik a földben
  mely ködöt hozott júniusunkba
  s lám már őszbe tartanak szürke madarai

  köd és só rakodik ruhádra siessünk
  a lombjafosztott fák talán beengedik a fényt a lakásba
  maradjunk otthon mennyezet és padló nagy szemhéja közt
  hagyd aszfaltszínű ruhád csak bújj hozzám
  puha fürtjeiddel óvj mint fiadat
  kinek mozgása titkon veled tart
  s kinek érkezését mint tavaszt várjuk őszre

  bújj hozzám egymásra csukló testünket ne hagyd halni
  rejts el hol nem tépik fel bőröm név nélküli madarak
  hol földalatti medrekben nem leszek ázalag
  hess el sok szürke madár hess
  asszonykám mégis tűzd fel hajad valami csicsás csattal
  füled mögé tégy cseresznyét mert fiú lesz érzem
  minden ablakot elér a napfény bár fátyolos

  nem madarak szürke szárnya
  csak szemem zárult magába

  Dimény-Haszmann Árpád versét őszinte versnyelve teszi az olvasó számára szerethetővé. Az „őszbe tartó nagy szürke madarak” nem csupán a könnyen eljövő öregkor jelképei a versben, a szerelem hajnalára is visszautalnak. A szöveg egésze olyan, akár egy memoár. A lírai beszélő családjával együtt mutatkozik meg, velük együtt határozza meg önmagát, ahogy Orson Welles is írja: „Egyedül születünk, egyedül élünk, egyedül halunk meg. Csak a barátság és a szerelem keltheti azt a röpke és mulandó illúziót, hogy nem vagyunk egyedül.” Beletörődés, komorság és bánat olvasható ki a versből, de oly könnyedén, jól megfogalmazva, hogy feledteti velünk a romantikus verseszmény felbukkanó maradványait.

  Nagypál István


  E vers, noha nincs ötven soros, azt a látomásos-mítoszi hagyományt idézi fel, amelyet az ötvenes évektől induló hosszúversek képviseltek. A június szürke madarakkal közegében egy várva-várt születés jelzi a megújulást, a tavaszt az őszben. A térbeliség mélység és magasság a természetben: a fákat eléri a napfény, de a föld üregei, medrei csak a holtak és a mikroszkopikus élőlények számára adnak otthont. A születés, az emberi élet a természet része, de szemben is áll vele. Az ellentét az ázalag képe által bomlik ki, a versbeszélő el akar különülni attól a létformától, amely belső sarjadással és oszlással szaporodik, amely a föld alatt, a víz mélyén, vagy más élőlények(b)en élősködve létezik, s a halott testtől, amelyet madarak marcangolnak. Ám nem akar egyedül maradni, fontos számára a család: a nő és az utód.

  A tér mint test a vers gyakori motívuma, az emberi test olyan mint a fa, a testek egymásra csuklók, a lakás pedig egy nagy szem, amelynek szemhéja a padló és a mennyezet. A látás, a szem motívuma végig kiemelt helyet kap, a zárókép is egy szem, amely csukódik, akár a madarak szárnya.

  Pataky Adrienn


 • További cikkek