• Meghasonlott próféták – Kritika Rakovszky Zsuzsa Az idők jelei című regényéről

  2023.05.19 — Szerző: Csikós Gréta

  Rakovszky Zsuzsa új regénye, Az idők jelei azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy hova vezet az ideológia terhétől mentes opportunizmus, és hogyan torzítja el az ember lelkét a korlátlan hatalom.

 • Rakovszky Zsuzsa Kép forrása
  Rakovszky Zsuzsa
  Kép forrása

  Finis sanctificat media, vagyis a cél szentesíti az eszközt – szól a közismert mondás. Bár az idézett mondat Loyolai Szent Ignáctól származik, nem téved nagyot, akinek a 16. század és Machiavelli, vagy a keresztes háborúk és a reformáció korában zajló felekezeti összecsapások jutnak eszébe. Rakovszky Zsuzsa legújabb könyvében azt a kérdést teszi fel, hogyan működhetett ez a politikai szemléletmód a valóságban, hová fajulhatnak a dolgok, ha semmi sem szent. Az idők jelei hatalomvágyról, önjelölt prófétákról és az emberi gyarlóságról szól.

  A kezdetben költőként és műfordítóként bemutatkozó Rakovszky Zsuzsa első regénye húsz évvel ezelőtt, 2002-ben jelent meg A kígyó árnyéka címmel. A könyvet mind az olvasóközönség, mind a kritika nagyon jól fogadta: az Év Könyvének választották. A hullócsillag éve, a VS, a Szilánkok és a Célia után Rakovszky Az idők jeleivel pályája elejére, A kígyó árnyéka örökségéhez tér vissza.

  Az idők jelei történelmi regény, cselekménye alapvetően valós eseményeken nyugszik, ugyanakkor posztmodern játékra is csábítja az olvasót, melynek tétje és elsődleges kérdése a fikcionalitás mértéke. A szöveget időnként megszakító (vagy éppen előregördítő) korabeli verses beszámolórészletek és költemények (például Hermann von Kerssenbroch és ismeretlen anabaptista költők írásai) egyik funkciója talán a történeti hitelesség ironikus biztosítása – melyet éppen a cím, a forrás és a fordító megadásának hiánya vonhat vissza. A tények és a fikció keveredése immár nemcsak a cselekményben, hanem a különböző típusú beemelt textusok és a főszöveg párbeszédében is tetten érhető.

  A regény nemcsak esztétikai minőségében, hanem a megidézett történeti kor, a szöveg narratív stratégiái és a főszereplő cselédlány hányattatott sorsa mentén is párbeszédet folytat Rakovszky első regényével. Jelen esetben az 1530-as évek Németországába (pontosabban Münster városába) kalauzol minket a fiatalsága eseményeire visszaemlékező elbeszélő, Liza (Elizabeth vagy később az öreg Betha), aki testközelből élte meg, hogy a reformáció miatti bizonytalan időkben miként radikalizálódott az újrakeresztelkedők kezdetben akár jószándékúnak is nevezhető, de kissé ortodox felekezete.

  Rakovszky Zsuzsa „Az idők jelei” című kötete Kép forrása
  Rakovszky Zsuzsa „Az idők jelei” című kötete
  Kép forrása

  Az öreg Betha 1570-ben, negyven év távlatából idézi fel a Leydeni János által Új Jeruzsálem névre keresztelt anabaptista „királyság” kikiáltásáig, majd rövid időn belüli leigázásáig vezető eseményeket.

  A fiatal korában egy démon (a nagyapja) által megerőszakolt, egyébként házasságon kívül született lányt anyja az incidens után vér szerinti apjához küldi, Bernhard Knipperdolling kereskedő házába, ahol szolgálóként dolgozhat.

  Mivel Liza a démonnal való találkozás hatására megnémul, senki nem foglalkozik azzal, mit mond a lány jelenlétében (hiszen úgysem mondja tovább!), ezért a szolgáló még a titkos megbeszélések idején is a helyiségben maradhat. Mint egy légy a falon – szemlélődik, megfigyel, és persze mindent megjegyez, miközben ő maga láthatatlan marad. „Nem mintha bármiféle fontosabb szerepem lett volna a történtekben, leginkább csak figyeltem, és igyekeztem megjegyezni mindent, amit hallottam – mert hallani azért hallottam mindenfélét.”

  Összetett elbeszélői pozícióból szólal meg tehát 1570-ben az öreg Betha: ugyan nem vett aktívan részt az események alakításában, némaságából fakadó szemlélődő nézőpontja miatt mégis a legtöbb folyamat mögé láthatott. Saját bőrén tapasztalta a münsteri városostromot, mindazonáltal többször utal arra is, hogy negyven év bizony hosszú idő, és „az emlékezete időnként csúnyán megtréfálja az embert”. Valószínűleg éppen ebből a sajátos narrációból fakad, hogy bár

  a regény nyelve igyekszik közelíteni a hétköznapi beszédhez, alkalmaz beszélt nyelvi fordulatokat, mégis áthatja a Rakovszky-regényekre jellemző líraiság.

  Betha retrospektív tekintete és maga az írás aktusa egyszerre esztétizálja és értelmezi is a történteket. Liza prózai visszaemlékezése a nyelvi regiszter tekintetében élesen elválik a többször is idézett, elvileg „kortárs” Kerssenbroch költeményének hangjától – Rakovszky nem törekszik a napló nyelvi archaizálására, ami mindenképp a szöveg előnyére válik.

  Rakovszky Zsuzsa Kép forrása
  Rakovszky Zsuzsa
  Kép forrása

  A Liza által elbeszélt történet két irányból is olvasható: egyrészt a megjelenített női sorsok felől (például a zabigyerek, aki apja házában dolgozik szolgálóként; a cseléd, aki mindenhol ott van, de senki nem figyel rá; a feleség, aki kénytelen végignézni férje elvtelen radikalizálódását és befolyásolhatóságát; a prófétához kényszerített gyermekfeleségek traumái), amelyeket a legtöbb esetben a tehetetlenség, a cselekvésképtelenség határoz meg. A cselekmény éppen e nézőpont miatt válik elképesztően nyomasztóvá: a regényt az egymást érő (és egyre felülmúló) katasztrófák feltartóztathatatlanságának tapasztalata teszi feledhetetlen olvasmányélménnyé. Ugyanakkor a történet során nem csak a női karakterek kerülnek olyan helyzetbe, amelyben meg van kötve a kezük. A regény ezért a történelem egyik zavaros időszakának kavalkádjába vetett egyének sorstörténeteiként is olvasható: mit tehet az ember, ha minden hitét egy arra méltatlan személybe vetette? Beismerhető-e a tévedés, ha már mindenünket feláldoztuk a szent cél érdekében? Bűnrészesek vagyunk-e, ha az Isten prófétájának tartott emberről, aki a nagyobb jó érdekében borzalmak elkövetésére sarkallt minket, kiderül, hogy szélhámos? Különböző, nagyon is összetett lelki folyamatok zajlanak előttünk, melyek ugyan nincsenek reflektorfénybe állítva, de ha figyelmesen olvasunk, világosan nyomon követhetőek.

  A regény a münsteri anabaptista felekezet politikai és ideológiai radikalizálódásának folyamatát tematizálja. Hiába az előbb említett rendkívül nyomasztó atmoszféra, az események láncolata magával ragadja az olvasót – de nem holmi katasztrófaturizmus miatt.

  A regény kegyetlenül demonstrálja magán a szöveg befogadóján, hogy milyen módon, miféle kommunikációs eszközökkel manipulálhat tömegeket egy hataloméhes vezetői réteg.

  Kezdetben akár az olvasó is támogathatja az újrakeresztelkedők ügyét – lépéseik végül is logikusnak tűnnek –, azonban a politikai nyomás és a németalföldi próféták megjelenése miatt rövid időn belül eszkalálódik a helyzet. Ekkorra azonban a felekezet vezetői már eltávolodtak kezdeti céljaiktól, a lakókat opportunista módon manipulálva, a saját ideológiájuknak is ellentmondva kormányozzák a várost. Így lesz kötelező minden ingóságot a köz javára beszolgáltatni; újra felvenni a keresztséget a münsterieknek („s ha valaki tiltakozni talált, / Szóltak: Választhatsz: ezt vagy a halált! / Aki nem volt elég erős, hogy útra keljen, / újrakeresztelték tulajdon lelke ellen”); ezért érvénytelenítenek minden korábban kötött házasságot, és lesz törvényes a többnejűség; így vehetnek magukhoz a férfiak még gyermekkorú feleségeket – akiknek persze hitvesi kötelességeiket is teljesíteniük kell. És végül így lesz egy rövid ideig Münsterből Új Jeruzsálem, amelynek királya Jan Bockelsen, vagyis Leydeni János. A politikai radikalizáció folyamata, a puszta hatalomvágytól vezérelt opportunista kormányzás és az ezt legitimáló retorikai fogások pontos képét kapja az olvasó.

  Rakovszky mindezt akármilyen politikai vagy vallási ideológiától mentesen mutatja meg: a regény központjában a mindenkori ember áll. Azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan torzíthatja el a hatalom a lelket, hogyan vonhatja vissza a legtisztább meggyőződéseket – lélektani tanulmány hamis prófétákról, vallási fanatikusokról és persze azokról, akik mindezt elszenvedni kénytelenek. Hiszen mint tudjuk, a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve.

   

  Rakovszky Zsuzsa: Az idők jelei

  Magvető, Budapest, 2022

  Rakovszky Zsuzsa: Az idők jelei

 • További cikkek