• Jövőkép – A Kortárs folyóirat áprilisi lapszámának ajánlója

  2023.04.12 — Szerző: Kortárs folyóirat

  Az irodalom helyzete határokon innen és túl, régen és most a legújabb szám egyik fő témája. Emellett helyet kap szokás szerint vers, próza, műfordítás, képzőművészet és kritika is a lap hasábjain. Reméljük, hogy minél többen fellapozzák!

 • kortárs 23-4
  Részlet a Kortárs folyóirat 2023. áprilisi számának borítójáról

  „még kacérkodom az idővel, / mintha én lennék hozzá hűtlen, / és én, a született jövőtlen / elképzelem a jövendőmet, / látnoka lettem önmagamnak / hogy elmúlva is fönn maradjak / világítván az éjszakában, / mint az égve felejtett lámpa.” Köszöntjük az idén 85 éves Ágh Istvánt, és ezúton is köszönjük, hogy rendszeresen megtiszteli lapunkat a költeményeivel! Áprilisi számunkban ismét tőle közlünk verseket, amelyek a számvetés és a magány hangján szólnak.

  André Ferenc versei teljesen más hangulatot hoznak. A betiltott rengeteg fanyar, ironikus sorai szinte lélegzetvétel nélkül hömpölyögnek („rendelettel tiltották be a rengeteget / nincs több faiskola beszüntetik / helyét a birodalom alapítványai veszik át / és a robotika törvényei szerint ti / megszűntök önállóan létezni”), míg a bácsi a hatodikról a svéd gyerekversek világát idézi.

  Balogh Gyula: Még két vendégem volt – Kiss István férfifodrász portréja (1979)
  Balogh Gyula: Még két vendégem volt – Kiss István férfifodrász portréja (1979)

  Márciusban kapott Márai-díjat Sarusi Mihály, akinek készülő családregényéből közlünk részletet. A „zarándi Márquez” sokszor dialektusban áradó szövege egy Arad megyei magyar parasztcsalád szövevényes történetét beszéli el a 19. század végétől az új évezredig.

  Az ördöglakat című sorozat és benne az irodalom helyzetéről való gondolkodás folytatódik. A legújabb részben Thimár Attila ad történeti és intézménytörténeti áttekintést azokról a folyamatokról, amelyek a rendszerváltozás környékén kezdődtek, és a mai napig meghatározók a magyar irodalmi életben.

  Marosvári György: Parókia volt Gyulán (1981)
  Marosvári György: Parókia volt Gyulán (1981)

  A ház, ami soha nem megy ki a divatból? – ezzel a címmel írt Hanka Nóra esszét a „vidéki paneleknek” is nevezett Kádár kockáról. A háztípus, amely a ’60-as évektől, az építész szakma határozott kritikája ellenére, rendkívül népszerű volt, és egykor a modern életet volt hivatott szimbolizálni, már a ’90-es évekre idejétmúlttá vált. Viszont, mivel ezek az épületek gyakorlatilag az egész országot behálózzák, nem merülhettek csak úgy a feledésbe. Az olykor Victor Vasarely világát idéző „díszes” homlokzatú házak a modern képzőművészet kedvelt témái, és még a hazai divatipart is megihlették. „A kockaházak a hatvanas évektől jellemző elemei a magyar falvaknak. Amellett, hogy egy kor emlékeit testesítik meg, ma is mindenki számára ismerős hangulatot idéznek. Ez a hangulat a déli napsütéshez, a hosszan kifeszített és tán végtelen nyárhoz van társítva.”

  Vancsura Rita: Hatodik emelet (2014)
  Vancsura Rita: Hatodik emelet (2014)

  Pécsi Györgyi a (cseh)szlovák és a magyar irodalomban egyaránt otthonosan mozgó Tóth László Hagyomány és identitás című esszékötetét ismerteti.

  A mű a szlovákiai magyar irodalom számos elfeledett (és kevésbé elfeledett) alakját idézi meg, mint például Peéry Rezsőt, Fábry Zoltánt vagy Grendel Lajost.

  A kötet a 20. század elejétől napjainkig vizsgálja többek között azt, hogyan alakult a határon túli irodalom anyaországi recepciója a különböző korokban (főleg a rendszerváltást megelőzően és azt követően), mikor mit jelentett a szlovákiai magyar identitás valamint azt, hogy mi alapján szerveződnek ma, az „imbolygó identitás” korában az irodalmi közösségek.

  Pethő Anikó: Hűlt helye (2011)
  Pethő Anikó: Hűlt helye (2011)

  Rosti Pál neve kevesek számára cseng ismerősen, pedig „hősünk igazán figyelemre méltó figurája volt a 19. századnak, szerteágazó tevékenységet művelt, amellett, hogy kiváló és az egyik első fotográfus volt, remek útleírásokat készített”. A földrajztudós dél-amerikai útján készített fotográfiáit tartalmazó albumot ajándékozott a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Kritikarovatunkban Devescovi Balázs írt a Rosti című kötetről, amely a fénykép-adományozás 160. évfordulójára rendezett konferencia előadásainak anyagát tartalmazza természetesen képekkel kiegészítve.

  Lukács István: Trabant ponyvagarázsban (2016)
  Lukács István: Trabant ponyvagarázsban (2016)

  Veszprémi Szilveszter Mán-Várhegyi Réka Vázlat valami máshoz című tavaly megjelent regényéről írt kritikát. Mán-Várhegyi négy nőalak életeseményeinek a valóban vázlatos bemutatásával a női lét aktuális kérdéseiről a feminista olvasaton túl szociológiai szempontokat is vizsgálva írta meg harmadik regényét. A könyv történetei annak ellenére, hogy nem függenek szorosan össze, egyfajta egységet alkotnak, mivel mindegyik a 21. századi nagyvárosi, értelmiségi női lét egy-egy lenyomata az insta-celeb anyától az alkotói válsággal küzdő íróig.

  A lapszámot a Gyulai Iskola képzőművészeinek munkáival illusztráltuk.

  A Kortárs áprilisi számát az online térben is átlapozhatja a kortarsfolyoirat.hu oldalon.

  bb


 • További cikkek