• „…visszaszeretni” – A Kortárs folyóirat májusi lapszámának ajánlója

  2023.05.12 — Szerző: Kortárs folyóirat

  A májusi számot különösen jó kézbe venni. Grendel Lajos, Oravecz Imre, Illyés Gyula szövegei találkoznak az oldalakon, József Attiláról, Dsida Jenőről szóló tanulmányokkal kiegészülve. Ellátogatunk továbbá T. D. sírjához, és szóba kerül az is, hogy milyen az „elég jó kritika”.

 • Részlet a Kortárs folyóirat 2023. májusi számának borítójáról
  Részlet a Kortárs folyóirat 2023. májusi számának borítójáról

  Ebben a hónapban a negyven éve elhunyt Illyés Gyulára emlékezünk négy kiadatlan versével (A béke pillanata, Van miért nem aludnom, A Balaton habjaihoz, Csillagrajz), melyeket a kéziratos hagyatékból lánya, Illyés Mária rendezett sajtó alá. A versrovatot gazdagítja még Kovács István Anyám a szikláról rám tekint című verse és Petőcz András zsoltárparafrázisai (Hazudni, Tenyérnyi napok).

  „Szól a telefon, fáj a hír, / hogy megölted magad barátom” – e sorokat már nem a Meghalt Juhász Gyula című szonett változataként, hanem József Attila utolsó verseként közli a 2005-ös Stoll Béla által szerkesztett kritikai kiadás. A versről, amely így egyszerre önidézet és búcsúvers, Bónus Tibor ír részletesen Saját halál és (túl)élet – József Attila egy verséről című tanulmányában. A kérdést a szerző a költő több versén keresztül vizsgálja. „A létösszegzés lehetetlenségéről is szó van itt, amennyiben a saját halotti lét elképzelése nyitva kell hogy tartsa a saját életet a halálon túl, a vég(em) nem tud vég lenni, csak a belőle kizárt másik, a túlélő számára. Nem véletlen, hogy a költő saját halálát csak mások halálához hasonlóan, azaz csak befejezettként és külsővé (élettelen testté) vált voltában tudja elgondolni.”

  Ocskay László (Doky): „Az agy formázása I.” (2014)
  Ocskay László (Doky): „Az agy formázása I.” (2014)

  „A halálban talán az a legmegnyugtatóbb, hogy miután átestünk rajta, mi vagyunk az egyetlen, akit hidegen hagy, nem rendít meg, és önző módon bár, de nem osztozunk a bennünket gyászolók fájdalmában sem.” A fenti tanulmányra kísértetiesen emlékeztető sorokat Oravecz Imrétől olvashatjuk.

  Alkonynapló címmel írt rövid bejegyzései bepillantást engednek a nyolcvanéves író mindennapi életébe, gondolataiba.

  Remegő kezében zizegő zacskót tartva számítgatja, hány napot élhet még, és ebbe mi férhet bele, van-e értelme még írnia (szerinte regényre már nincs idő, versből meg van elég). Felmerül az is, hogyan hat a kritika az írók önbizalmára (például Csehovéra), hogy miért nem jó interjút adni, hogy bármelyik életszakaszban lehet örömmel és izgalommal várni egy éjszakai telefonhívást, vagy hogy mennyire nagy volt minden korban a távolság Salinas és Szajla között.

  Ocskay László (Doky): „Elfelejtett városok”-sorozat (2022)
  Ocskay László (Doky): „Elfelejtett városok”-sorozat (2022)

  Grendel Lajos 2018 óta nincs közöttünk. A Kossuth-díjas író idén ünnepelné hetvenötödik születésnapját. 2015 és 2018 között keletkezett eddig kiadatlan Önéletrajzi töredékek című műve, melyből Tóth László gondozásában, részleteket közlünk. Izgalmas írás a 70-es, 80-as évek szlovákiai magyar irodalmának helyzetéről, saját útkereséséről, Ottlikkal, Szegedy-Maszák Mihállyal, valamint más fontos személyekkel kötött barátságáról és mindenekfelett olvasmányélményeiről. „Nagy hibának tartom, hogy a következő generáció [már] jóval kevesebbet olvas. Pedig az írói szerepvállalás miatt kötelesség minél több művet elolvasni. Az olvasás az író számára nem játék, hanem oly módon hozzátartozik a műhöz, mint a futballistához a rengeteg edzés. Nagy a gyanúm, hogy aki nem olvas folyamatosan, ez előbb-utóbb meglátszik az illető művein is.”

  A május tökéletes hónap a Fiumei úti sírkert felkeresésére. Aki még nem járt Tandori Dezső sírjánál, Kokas Nikolett tollából érzékletes leírást olvashat Jovánovics György Tandori Vers Emlékhasáb című alkotásáról, melyen a magyar ábécé véletlenszerűen egymás mellé került betűiből kirajzolódik a kétszer négysoros sírvers. „A márványhasáb felületét beborító 750 betű a sír három oldallapján véletlenszerűen került egymás mellé. Egy költő síremlékéhez semmi nem passzolhatna jobban, mint a sírkövét elborító betűk, hiszen a teleírt hasábbal megidéződik Tandori fő médiuma, az A/4-es papír. […] Ez a síremlék nem egyszerűen csak földi jele az emlékezésnek, nemcsak egy utalás Tandorinak minden korábbi irodalmi és beszélt nyelven történő határátlépéseire, és nemcsak a temetőművészet egyik legkiválóbb alkotása, hanem Tandori sírversével egyenrangú, a végső bölcsességet magában hordozó emlékmű.”

  Ocskay László (Doky): „Háború” (2022)
  Ocskay László (Doky): „Háború” (2022)

  Kinek ír a kritikus, elfogadható-e a negatív kritika, és egyáltalán, mi a kritika szerepe? Balogh Gergő Lapis József Elég című kötete kapcsán járja körül ezeket az örök kérdéseket, amelyek az irodalom jelenkori helyzetén való gondolkodás okán, nemrég felmerültek a Kortársban is. Egy lehetséges válasz, hogy

  a kritika párbeszédindítóként funkcionálhat, „olyan eszköz lehet, mint a tóba hajított kő: célja a provokáció, az állóvíz felkavarása, vita kezdeményezése”.

  Mindemellett a kritikaírás komoly felkészültséget, tanulást igényel, és „akárcsak a szépirodalmi alkotás, kreatív munka”. Becsüljük meg az „elég jó kritikusokat”!

  A májusi számban Vasagyi Mária Eszter könyve című művéről Bence Erika, Cserna-Szabó András Zerkó, Attila törpéje című tavaly megjelent könyvéről pedig Szabó Fruzsina írt kritikát.

  A lapszámot Ocskay László (Doky) munkáival illusztráltuk.

  A Kortárs májusi számát az online térben is átlapozhatja a kortarsfolyoirat.hu oldalon.

  bb


 • További cikkek