• A világ legszomorúbb háromszöge – Kritika Ruben Östlund A szomorúság háromszöge című filmjéről

  2023.02.26 — Szerző: Bence Erika

  Ruben Östlund Arany Pálma díjas filmjéből megtudhatjuk, hogy „szomorúság háromszögé”-nek arcunk két szemöldök közötti részét nevezzük, ahol a homlokunkat ráncoljuk. Az azonos című, három Oscar-díjra jelölt 2022-es svéd film természetesen a megnevezés metaforikus jelentéseit bontja ki előttünk.

 • Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből Képek forrása
  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből
  Képek forrása

  Cikkünk azoknak szól, akik már látták a filmet, s nem akik kedvet szeretnének kapni a megtekintéséhez!

  A szomorúság háromszöge amellett, hogy eleve három részre tagolódik, három helyszínen is játszódó film. Az első rész a modellek, influenszerek egyéniség és releváns képességek nélküli világába nyújt betekintést. Egy modellválogatáson látjuk először Carlt (Harris Dickinson), majd ahogy a barátnőjével, Yayával (Charlbi Dean) felületes, ezért végtelennek tűnő vitát folytat férfi és női szerepekről egy vendéglőben, amit az robbant ki, hogy noha többet keres párjánál, a nő mégsem hajlandó magára vállalni a cechet. Már-már unalomba süllyed az érvek nélkül folyó diskurzus, amikor hirtelen vége szakad a jelenetnek.

  Új helyszínre vált a kamera. A fiatal párt egy luxusjachton pillantjuk meg ismét, amelyen fizetett influenszerként ingyen utazhatnak. A hajón dúsgazdag gyárosok, kereskedők, befolyásos és ostoba oligarchák szórakoznak, de nem sokban különbözik tőlük az intellektuálisabb szoftverfejlesztő magatartása sem.

  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből Képek forrása
  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből
  Képek forrása

  A hajó nem csak az élet metaforája

  A hajó felépítése és az alkalmazottak berendezkedése leképezi a kapitalista társadalom szerkezetét. A felső szinten a kiváltságosok folytatják hamis aranyéletüket, középen a szolgáltatóiparban dolgozók foglalnak helyet, élükön az utaskísérővel, akik az előbbiek megpumpolásából igyekeznek anyagi haszonra szert tenni. Legalul, a hajó gyomrában az összes felsőbb társadalmi rend által kizsákmányolt munkás- vagy proliréteg képviselői, a kelet-ázsiai és a színes bőrű takarítók, karbantartók tartózkodnak. A kiszipolyozásnak erre a több évezredes hagyományára építkező rendszer jól is működik mindaddig, amíg a semmittevésben megcsömörlött, buta, de hatalommal rendelkező szereplő (itt az orosz oligarcha felesége jeleníti meg a típust) meg nem próbálja valóra váltani saját hazugságait. „Mindannyian egyenlők vagyunk” – mondja a nő, majd megparancsolja a hajó teljes személyzetének, hogy öltsenek fürdőruhát, és vegyenek részt a fürdőzésben.

  A későbbiekben bekövetkező tragédia közvetlen okozója azonban nem ő, hanem mindazok, akik a hajó irányításáért felelnek, ugyanakkor – képmutatásból és haszonlesésből – (miként az a populista társadalmakban történik) meg sem próbálják útját állni a kétszínű kívánság megvalósulásának.

  A konyhafőnök ugyanis figyelmezteti őket, hogy meg fog romlani az étel, ám ezt szándékosan figyelmen kívül hagyják.

  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből Képek forrása
  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből
  Képek forrása

  Sajátos karaktert jelenít meg az idős fegyverkereskedő házaspár. A férjet joviális öregúrnak, a feleséget vele együtt tisztességben megöregedett hölgynek is gondolhatnánk mindaddig, amíg látványosan nem érvényesítik elferdült értékrendjüket. Dimitry (Zlatko Burić), a műtrágyát forgalmazó orosz oligarcha – velük ellentétben – vállalja, sőt lefelé minősíti saját tevékenységét, amikor „szarkereskedő”-nek titulálja magát. Ők azonban különböző eufemizált megnevezésekkel próbálják takargatni, hogy taposóaknákat gyártanak, és tömegek halálából gazdagodtak meg. Végzetük is parabolisztikus: saját termékük áldozataivá válnak, amikor terroristák bombát dobnak a hajóra – annyi idejük még van, hogy megállapítsák, az ő gyártmányukról van szó. Az már a végletek felé viszi el a paródiát, hogy erre az öreg hölgy még büszke is lenne – ha megérné.

  A depressziós, alkoholista kapitány szerepét a világsztárnak számító, és többek között a Három óriásplakát Ebbing határában (Martin McDonagh, 2017) című filmből ismert Woody Harrelson alakítja. Hozzá méltó hitelességgel jeleníti meg a saját kommunista elvei, szocialista érzékenysége, de kapitalista életmódja miatt meghasonlott amerikai alakját. A film egyik parádés jelenetében erősen ittas állapotban vitatkozik a szintúgy hullarészeg Dimitryvel, a hajó új tulajdonosával, és ismert marxista ideológusok nézeteit ütközteti Dimitry kapitalista államférfiaktól vett idézeteivel. Mindeközben a hajó irányítás nélkül hánykolódik a viharos tengeren. Az első tiszt és az utaskísérő pedig ahelyett, hogy rájuk törné a hajóhídhoz vezető ajtót, és átvenné az irányítást, tehetetlenül dörömböl a bejáraton. Ez idő alatt a félreértés következtében – mert a folyamatosan a kabinjába zárkózott kapitánnyal korábban nem lehetett rendesen egyeztetni – a viharos időben megrendezett kapitányi vacsorán a tengeribetegségtől és a felszolgált pazar, de romlott ételkülönlegességektől sugárban hánynak az utasok.

  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből Képek forrása
  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből
  Képek forrása

  Vajon mennyit bír el a néző?

  Az elképesztően naturális jelenetekkel a képmutató befogadót provokálja a rendezés. És valóban: sokan elfogadhatatlannak tartják a filmvászonra csapódó hányadék, fröccsenő szar, végül a csövekből feltörő, mindent ellepő trutyi és a bennük fetrengő utasok látványát. 

  De az a kérdés is felmerül bennünk, hogy a jelképes, és a populista rendszerek működésére, végkimenetére mutató jelenetek álságos elutasítása nem azonos-e azzal a magatartással, amely a társadalmi katasztrófákban is a cinkos beleegyezést, hallgatást és kívülállást jelenti.

  A nem képmutató néző meg elgondolkodik rajtuk, értelmezi őket, és könnyesre röhögi magát a jelenetek alatt. Utóbbit nem okvetlen a káröröm, hanem a jelentésközvetítés végletes iróniája váltja ki. Aztán, amikor már tényleg elviselhetetlenné válik a látvány, a forgatókönyvíró a terrortámadás beiktatásával adja meg a végső döfést: felrobbantják a hajót. A túlélők egy kisebb csoportját egy „lakatlan” szigeten látjuk viszont; köztük Abigailt (Dolly de Leon) a takarító személyzettől, illetve Carlt és Yayát is, akik minden létező világban a csak külsőségekből, jóképűségből, fiatalságból, testi szépségből munka nélkül megélni szándékozó celeb típusát képviselik. Miként a hajón bekövetkezett katasztrófa is megmutatta, hogy az emberi szervezet működésében megnyilvánuló természet (ott a hányás és a fosás) nem tesz különbséget gazdag és szegény, előkelő és alávetett, szép és csúnya, fiatal és öreg között, így a szigeten sem ér semmit a pénz és a szépség: pillanatok alatt átrendeződnek a viszonyok. Tüzet gyújtani, halat fogni és azt elkészíteni egyedül csak a társadalmi ranglétra legalsóbb fokán álló takarító/vécésnéni tud, s ő az egyetlen, aki még időben némi sós rudat és ivóvizet is megmentett maguknak.

  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből Képek forrása
  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből
  Képek forrása

  A kritika és a laikus befogadó is ezt a harmadik részt kifogásolja legerőteljesebben, és leginkább az unalmat eredményező hosszúsága miatt. Ezekben az értékítéletekben azonban a felületesség és az elénk tartott görbe tükör hárítása is ott munkálkodik. Ez az a rész, ahol a látványos és egyértelmű jelentés helyett inkább az összefüggésekre, utalásokra és hasonlóságokra kell figyelnünk. Másrészt a munkamegosztáson és elosztáson alapuló, igazságosabb (szocialista) társadalomról alkotott illúziókat rombolja le.

  Nagyon gyorsan kiderül ugyanis, hogy az alávetettek közül származó vezető épp annyira korrupt lehet, mint az elit vagy a kapitalista, miként az így szerveződött közösség tagjai is – a felelősség, az önálló kezdeményezés hiánya miatt – nagyon könnyen korrumpálhatók.

  Abigail például csak akkor ad – arra hivatkozva, hogy az ételért egyedül ő dolgozott meg – a lassú éhenhaláshoz az elegendőnél épphogy több falatot a többieknek, ha elismerik és szóban is kinyilvánítják, hogy ő a vezető. Ezt mindenki meg is teszi anélkül, hogy saját kényelmén és pillanatnyi szükségletei kielégítésén túl bármilyen távlati kezdeményezésre is gondolni tudna. Egyiküknek sem jut ugyanis eszébe, hogy ezeket a készségeket el is lehet sajátítani. Mi több, az sem vetődik fel bennük, hogy körülnézzenek a szigeten, hátha található rajta édesvízforrás, és esetleg nem is teljesen lakatlan. Mert tényleg nem az. Ez azonban a legtöbbüknek még akkor sem esik le, amikor egy legelésző szamárra bukkannak, majd nagy nehezen sikerül agyonütniük.

  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből Képek forrása
  Jelenet „A szomorúság háromszöge” című filmből
  Képek forrása

  A szerencse forgandó?

  A befejezés a filmek dramaturgiájában oly gyakori cliffhanger. Nyitott kérdés marad, hogy Abigail, miután elkísérte (mert maga már akkor tudta, legalábbis sejtette, mire fog rábukkanni) a mégiscsak felfedező útra indulni kész Yayát, végül lesújt-e rá a már felemelt kővel. A lány ugyanis rátalál a sziget lakott részére, ahol nemcsak felszerelt strand, hanem egy luxusszálló is található. Ez ugyan megmenekülésük tényét jelenti, de Abigail számára azt is, hogy elveszíti a többiek felett gyakorolt hatalmát: a régi világban a többiek javára rendeződnek vissza a viszonyok. A film utolsó képein Carl látható, amint árkon-bokron át rohan azon az úton, ahol korábban a két nő haladt, amiből a néző azt a következtetést vonhatja le, hogy a takarítónő mégis megölte, majd a sziklás területen bekövetkezett balesetnek állította be a lány halálát. De – főleg az optimistábbak – úgy is értelmezhetik, hogy időközben – mert az ő tartózkodási helyükön is feltűnt egy szuvenírárus – rájött, hogy a kedvesére milyen veszély leselkedik, ezért megmenteni igyekszik. Ami akár sikerülhet is neki – vagy nem.

  bb

  Az Amerikai Filmakadémia által három Oscar-díjra jelölt A szomorúság háromszöge kegyetlen társadalomkritika, ugyanakkor groteszk és szórakoztató vígjáték. Talán valamennyi jelölt közül a legjobban megírt és a legprecízebben felépített alkotás. Hogy mégis hiányérzetünk lehet, és keressük a szót, miért nem jelent mégsem olyan lenyűgöző élményt, mint az Avatar (James Cameron), a Batman (Matt Reeves), a Nyugaton a helyzet változatlan (Edward Berger), vagy akár a jelölti listán nem szereplő Az Északi, Robert Eggers filmje, annak nem az elmaradó happy end vagy az erkölcsi értelemben vett katarzis, a változás irányát jelölő reményadás hiánya az oka. Hiszen az Avataron kívül a többi említett film sem nyújtja számunkra ezeket. Talán inkább azért, mert – noha látványképekben, nagyszerű felvételekben és megoldásokban ugyancsak bővelkedik – Östlund rendezése nem nyújt számunkra semmiféle nagy volumenű rálátást, metafizikai vagy filozófiai távlatot.

  Pontszám 7/10

  A szomorúság háromszöge (Triangle of Sadness)

  svéd–amerikai–angol–francia–görög filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Ruben Östlund

  Forgatókönyvíró: Ruben Östlund

  Operatőr: Fredrik Wenzel

  Vágó: Mikel Cee Karlsson, Ruben Östlund

  Producer: Philippe Bober, Erik Hemmendorff

  Szereplők: Woody Harrelson, Harris Dickinson,

  Charlbi Dean, Oliver Ford Davies, Zlatko Burić

  Pontszám 7/10
  A szomorúság háromszöge

 • További cikkek