• A művészeti projektek szerepe a társadalmi felelősségvállalásban – A Ludwig Múzeumban látható Vigyázat, törékeny című kiállításról

  2023.12.30 — Szerző: Morafková Laura

  A Ludwig Múzeum kiállítása a gondoskodás sokféleségét, annak társadalmi és egyéni szinten megjelenő formáit és nehézségeit tárja fel. A tárlat több alkotó munkáin keresztül ad betekintést a törődés és a társadalmi felelősségvállalás aspektusaiba, illetve rávilágít, hogyan járulhat ehhez hozzá a művészet.

 • Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum
  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából
  Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum

  A közel harminc kiállító művész között számos külföldi és kisebbséghez tartozó alkotó is helyet kapott. A gyakran megrázó, érzékenyítő alkotások a szociális felelősségvállalásra, az öngondoskodásra, a gondoskodás hiányára, valamint a gondozó és a gondozott közötti viszonyrendszerre reflektálnak. A kritikai hangvétel kiterjed az egészségügyre, továbbá a törődést gátló vagy éppen támogató gazdasági komponensekre. Ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül a természethez és az embertársainkhoz fűződő viszonyainkat sem. Az élet minden színterén szükség van a gondoskodásra, az egyén mindennapi élete során éppúgy, mint globális szinten. A kiállított művek sok esetben maguk is szociális segítséget nyújtó projektek részét képzik.

  A kiállítás címe – Vigyázat, törékeny, azaz angolul Handle with Care – magában foglalja az élet esendőségét, az ökoszisztéma kiszolgáltatottságát, a kapcsolataink és a gazdasági viszonyaink sérülékenységét. De a cím egyúttal a múzeumok értékmegőrző szerepére is utal, hiszen az alkotásokról való gondoskodás és a művek körültekintő kezelése elengedhetetlen. A műtárgyak szállítása során is a „vigyázat, törékeny” címke szerepel a csomagokon. És végül maga a kurátor szó eredeti jelentése is gondoz, ápol, így az intézmény szerepkörén túl az ott dolgozók fő feladatát is megjelöli a kiállítás felütése.

  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum
  A Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításának plakátja
  Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum

  A múzeumi terek befogadhatóbbá tételét célzó kezdeményezések

  A kiállítótérbe lépve rögtön feltűnik egy hiánypótló kezdeményezés: a kiállítást kísérő főszöveg kétszer is olvasható az első teremben. A hagyományos módon megírt, a koncepciót összefoglaló igényű tájékoztató mellett látható annak akadálymentesített verziója is, de ez a változat vázlatpontokra bontja az eredeti szöveget. Így a közérthető formának és a szakzsargonok elhagyásának köszönhetően az értelmileg hátrányos helyzetű látogatók számára is értelmezhetővé válik a kiállítás célja és annak főbb kérdésfeltevései. A szövegváltozatot a korlátozott képességű olvasók bevonásával alakították ki. Közreműködésükkel a szöveg tartalma szélesebb kör számára is elérhetővé vált. Az ehhez hasonló kezdeményezések révén a múzeumok szélesebb rétegeket is megszólíthatnak, ezáltal olyan közösségi térré válhatnak, ahol a különféle csoportok számára is befogadható élményt nyújtanak. Ez a törekvés több kiállított alkotáson is érzékelhető. Maria Bartuszová szobrait vak és gyengén látó gyerekek számára készített, érintésen alapuló művészetterápiás foglalkozásokon alkalmazták, ebből vehetünk párat szemügyre a tárlaton. A Molnár József múzeumpedagógusról készült portréfilm a múzeumok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségét tárgyalja.

  A hátrányos helyzetűek számára kidolgozott speciális módszertanra épülő programok révén ki lehet használni a kiállítóterekben rejlő lehetőségeket.

  Az adott kiállítás témájából kiindulva közös gondolkodásra sarkallhatják a múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vevő csoportot. A kiállított művekre reflektáló feladatok révén felkeltik a kíváncsiságot a tárgyalt téma iránt, amely általában egy önmagán túlmutató jelenségre fókuszál. Ezáltal közelebb lehet kerülni a körülöttünk lévő világ egy kis részének a megismeréséhez. Ezenfelül a készségfejlesztő feladatok alkalmazásának köszönhetően a mentális és fizikai képességek is erősödnek. Az ehhez hasonló múzeumpedagógiai foglalkozások beszélgetést indítványoznak, és elősegítik az egymás felé fordulást.

  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum
  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából
  Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum

  A kiállítótérben kiemelt szerepet kapott Tarr Hajnalka közösségi installációja, amely a kiállítás címét viseli. Az installációt a gondozói munkakörökben dolgozók kezeinek fotóiból készült montázs képezi. Az egészségügyben, a mentálhigiénés ellátásban dolgozók, valamint a szociális munkát végzők gondoskodó kezeiről készült képek elhelyezése a falon egy magasba tornyosuló hegység vonulatainak és csúcsíveinek látványát idézi. Ezzel szimbolikusan fémjelezve és láthatóvá téve azt a felszín alatt végzett értékes, nagy energiabefektetést igénylő munkát, amelyet sok ezren tesznek nap mint nap az embertársaikért. Azok a dolgozók, akik a projekthez hozzájárultak a kezükről készült fotókkal, ingyenesen látogathatják a tárlatot.

  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum
  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából
  Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum

  A kollektív törődés jelentősége mint a társadalmi csoportokat összehozó, egységet teremtő eszköz

  A roma művészet képviselőinek alkotásait is szemügyre vehetjük, többek között Omara művein, ahol a hátrányos megkülönböztetés tapasztalata központi motívumként van jelen. Narratív képein a szöveg és a figurák egymást erősítve bontakoztatják ki Omara vizuális világát. Oláh Norbert A művészet szorongásos rendszere című alkotásában egy téglafal látható, amely a szorongás falát jelképezi, rajta művészettel kapcsolatos, belénk rögzült szavak olvashatók. A festményhez egy videó is társul, amelyben a többi művésztársának kíván sok szerencsét. A szeretet és a gondoskodás többnyire foghíjasan van csak jelen a művészeknél, akik gyakran a művészeti intézményrendszer áldozataiként tűnnek fel. Az alkotók elsősorban saját életművükre és karrierjükre összpontosítva léteznek egymás mellett. A szakmájukból adódó individuális megközelítésnek köszönhetően elszigetelődnek egymástól. A művészek közötti szolidaritást, a közösséghez tartozást és az egymással való törődést erősíti Oláh a videójában.

  A művészetben és a közös alkotótevékenységben rejlő összetartó erőt használta ki Kateřina Šedá. Projektjében egy részvételi, művészeti gyakorlatnak lehetünk a szemtanúi, ahol az addig széthúzó emberek közös szempontjait sikerült feltérképeznie. A közös probléma, amely áthatja a közösséget, a Hyundai-trauma. Feloldásához Kateřina Šedá megalkotott egy ruhatervezői szimbólumot, és annak együttes elkészítésével azt a faluközösség identitásképző részévé alakította. A Hyundai-trauma a csehországi Nošovice falut érintette, ahol a közösséget szétszakította a Hyundai autógyár – termékeny földek közepén megkezdett – építkezése. A falut kettészelő gyár utakat szüntetett meg, embereket választott el egymástól. A középpont nélkül maradt falut egy textilmotívumban jelenítette meg a művész, ezzel oldotta fel Kateřina a közösségi traumát. A textilmotívum középpontjában egy kivágott, kör alakú lyuk tátong, amelyet körbevesz a hímzett növényi minta, néhol pedig emberek állják körül. A motívum megjelent háztartási cikkeken, ágyneműkön, terítőkön és táskákon is. Beépült a közösség identitástudatába, ezáltal segítette a lakókat, hogy újra közösséggé formálódjanak. A társadalmi felelősségvállalásból bizonyos művészeti projektek is kivehetik a részüket. Művészet révén is megvalósulhat az egyes közösségekről való gondoskodás.

  Ennek elterjesztése révén pedig a művészet közelebb kerülhet az emberekhez, kihasználva kifejezőeszközét, közösségépítő és szociális támogató szerepét.

  Egy rétegproblémára hívják fel a figyelmet Fajgerné Dudás Andrea munkái, mégpedig a tabuként kezelt menstruációs szegénységre. Magyarországon a becslések szerint tíz és harminc százalék közé tehető azoknak a nőknek az aránya, akiknek nehézséget okoz a higiéniás termékek beszerzése. A kiállítótérben 1600 csomag betét van bedobozolva, amely Andrea számításai szerint az a mennyiség, amelyet egy nő az élete során elhasznál. A kiállítás után a csomagokat a rászorulóknak adományozzák.

  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum
  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából
  Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum

  A gondoskodás mint anyai princípium és az annak felülmúlására tett kísérletek

  A láthatatlan anyai háttérgondoskodás egyik szemléletes példája Fátyol Viola Puszika, sietek című alkotása. Az édesanyák családjukért és gyermekeikért tett fáradozásai jórészt a láthatatlan szférában maradnak. A természetesnek vett, az öngondoskodást gyakran felülmúló törődésük a szeretteik iránt mindenki számára érzékelhető, azonban ritkán látható, és a társadalom szemében sem számít valódi munkának. Fátyol Viola installációjában az édesanyja által készített, műanyag dobozba csomagolt ételeket és virágcsokrokat ábrázoló fotókat láthatunk a falra szerkesztve, ikonosztázra emlékeztető kompozícióba rendezve. Az édesanya látogatásai során a felnőtt gyermekeinek készített csomagokkal, valamint az idejével és a figyelmével gondoskodik szeretteiről. Az installáció közepén található digitális fülkében világító szív formájú virágcsokor erősíti a szeretet szentélyének az érzetét.

  Az anyasághoz kapcsolt gondoskodó és éltető szerepek Vékony Dorottya központi alkotásán is jelen vannak. A Gondoskodás forrása című részben interaktív művében a mozgásban lévő víz jelképezi az élet forrását, amely kerámiából mintázott női mellekből folydogál. A reneszánsz ideje alatt elterjedt, női alakokat formáló, a termékenység szimbólumaiként értelmezhető laktációs kutak juthatnak eszünkbe az alkotásról.

  Az antiemlékmű a nemi szerepek és az identitás kérdését is feszegeti, lebontva a termékenységet övező tabutémákat.

  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum
  Enteriőr a Ludwig Múzeum „Vigyázat törékeny – Handle with Care” című kiállításából
  Fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum

  A gondoskodás különféle formáin és sztereotípiáin túl a törődés hiányából fakadó veszteségérzet áll Elina Brotherus Angyali üdvözlet című alkotásának fókuszában, ahol a saját magáról készült fotósorozaton keresztül ad betekintést a meddőséggel járó érzelmi fázisokba. A beszédes cím is utal az állandó várakozásra, valamint a remény és a reményvesztettség körforgására. A meddőség egyre több embert érintő globális jelenség, amelyet a művészet eszközeivel is egyre gyakrabban fejeznek ki az alkotók. Többek között a Hegyvidék Galériában is megrendezték Mayer Éva Imaginációs gyakorlatok című tárlatát az elmúlt hónapokban, amely szintén érzékletesen dolgozta fel a témát. A gondoskodás anyai princípiumnak titulált, egyoldalú megközelítése napjainkban is jelen van a közgondolkodásban, azonban egyre homályosodnak a határvonalai, így a művész is a törődést globális, minden embert érintő jelenségként fogja fel.

  bb

  A tág tematika az alkotások közti kohézióra is hatással van, azonban a tárlat kezdeményezései követendő példának tekinthetők.

  A Ludwig Múzeum tárlatán számos alkotás és projekt képviselteti magát, de mindegyik a törődést vagy annak hiányát dolgozza fel. A kiragadott példákon keresztül is érzékelhető, hogy milyen széles körű vizsgálódásnak ad lehetőséget a kiállítás felütése. Az emberi törékenység és az odafigyelés fontossága behálózza az alkotásokat, ugyanakkor a tág értelmezésből fakadóan a kiállított művek szét is húznak. Az egymáshoz fűződő viszonyuk kevésbé megfogható, azonban így is akadnak csoportosítási lehetőségek, amelyekbe besorolhatók az egyes alkotások. Nemcsak felhívják a figyelmet a társadalmi problémákra, hanem tesznek egy lépést azok megoldása felé is. A tárlat kilép a kiállítótér keretein túlra, ezáltal hatása messzebbre nyúlik, és olyan embereket is elér, akiket a legtöbb kiállítás nem tud megszólítani. Az alkotások és a művészek egy nagyobb koncepció részét képezik. Kétségkívül az egyik legjelentősebb kiállítás Budapesten, mely számos kezdeményezésnek szolgálhat táptalajul, legyen szó a kiállítóterekben rejlő lehetőségek kiaknázásáról vagy a társadalmi felelősségvállalásról.

  Vigyázat, törékeny – Handle with Care

  Ludwig Múzeum

  Kiállító művészek: Baglyas Erika, Maria Bartuszová, Okszana Brjukovecka, Elina Brotherus, Seba Calfuqueo, Alekszandr Csekmenyov, Phil Collins, Anna Daučiková, Eperjesi Ágnes, Esterházy Marcell, Fajgerné Dudás Andrea, Fátyol Viola, Andreas Fogarasi, Coco Fusco, Anna Hulačová, Sanja Ivekovič, Kis Judit, Lőrincz Réka, Katyerina Liszovenko, Maternal Fantasies, Oláh Norbert, Oláh Mara Omara, Kateřina Šedá, Szász Lilla, Szenes Zsuzsa, Tarr Hajnalka, Tranker Kata, Vékony Dorottya, Stephanie Winter

  Kurátor: Dabi-Farkas Rita, Popovics Viktória

  Megtekinthető: 2023. szeptember 15. – 2024. január 14.


 • További cikkek